Veilig en Gezond op het Dak
4. Opleidingen PDF Afdrukken

De laatste 15 jaar is de aandacht voor opleidingen in de dakbedekkingsbranche fors gestegen. Dit was vooral te zien bij de stijging van deelnemers aan de primaire opleiding van gemiddeld 120 deelnemers in 1997 tot gemiddeld 150 in 2002. In de periode 2002-2012 steeg dit gemiddelde naar 210. Na 2012 nam het aantal weer drastisch af. Echter door de achterstand aan opleidingen in het verleden en de jaarlijkse intrede van gemiddeld 200 tot 300 nieuwe werknemers in de branche is er samen met de noodzaak tot voortdurende bijscholing en training nog veel ruimte om de kwaliteit van het beroep en de beroepsbeoefenaren te vergroten.

Vanwege de vele ontwikkelingen op vaktechnisch- en arbo-gebied is er ook een toename aan een gedifferentieerd scholingsaanbod. Door de omvorming van het landelijke samenwerkingsverband voor opleidingen tot dakdekker heeft TECTUM een allround scholingsinstituut voor de gehele bitumineuze dakbedekkingsbranche en kunnen alle opleidingen in principe vanuit één loket worden aangeboden. Voor meer informatie, ga naar http://www.tectum.nl.

Subsidie:

Om de deelname aan opleidingen te stimuleren beschikt de bitumineuze dakbedekkingsbranche over een eigen scholingsfonds. Kijk voor meer informatie onder de rubriek 'bedrijfstakregelingen' op deze site.

Uitgangspunten voor subsidietoekenning zijn in ieder geval:

  • Cursus moet gericht zijn op het beroep van de werknemer/dakdekker.
  • Cursus moet leiden tot verbreding/verdieping van vaktechnische en/of sociaal technische vaardigheden.

Indien het geen door het fonds erkende cursus of cursusinstituut betreft, dient vooraf toestemming te worden gevraagd bij het bestuur Sociaal Fonds BIKUDAK. 

 
< Vorige