Veilig en Gezond op het Dak
Disclaimer Afdrukken

Hoewel de site van de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan SBD geen garantie geven dat de op deze site gepubliceerde informatie of de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt volledig of juist is. SBD is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte toegebrachte schade, welke voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid deze te kunnen raadplegen.