Veilig en Gezond op het Dak
2. Veranderingen PDF Afdrukken
Sectorplan BIKUDAK 2014-2016 
Op verzoek van sociale partners heeft SBD eind 2013 een analyse gemaakt van de knelpunten op de arbeidsmarkt voor platte daken. Op basis hiervan is een beleidsplan 2014-2016 opgesteld. Dit beleidsplan is als sectorplan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld. Op basis van de in het sectorplan opgenomen maatregelen wil de branche, met steun van de overheid, de arbeidsmarkt weer klaarstomen voor de toekomst.
 
< Vorige   Volgende >