Veilig en Gezond op het Dak
ALS HET GEZOND KAN, DOE HET DAN! PDF Afdrukken E-mail

Campagne 11 oktober 2007 t/m 11 april 2008Werken in de dakbedekkingsbranche is lichamelijk zwaar werk. Dagelijks tilt en draagt een dakdekker zware materialen, staat hij langdurig gebogen te werken, moet hij veel knielen en hurken en maakt hij vaak dezelfde bewegingen met armen en schouders. Het is niet verwonderlijk dat een groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat.

 

Achtergrond analyse

In 2001 is voor de bedrijfstak een Arboconvenant afgesloten met projecten op het gebied van informatieoverdracht, projectaudits, veiligheid en fysieke belasting. Doelstelling op het gebied van fysieke belasting was een afname van tenminste tien procent van de klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. In 2005 is geëvalueerd of deze doelstelling is behaald.

De evaluatie laat zien dat dit niet helemaal is gelukt. Dat wil zeggen dat voor de werknemers geen afname van klachten is gerealiseerd. Wel is het ziekteverzuim onder dakdekkers ten gevolge van fysieke belasting licht gedaald.

 

Doorgaan met terugdringen fysieke belasting

Op basis van de resultaten van deze evaluatie en als vervolg op het convenant is de SBD het project ‘Veilig en gezond op het dak’ gestart. Het verder terugdringen van de fysieke belasting van bitumineuze dakdekkers (platte daken) vormt daarbij één van de doelen.
 

Doelgericht voorlichting geven aan dakdekkers

Bij het project ‘fysieke belasting’ wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Enerzijds is de aandacht gericht op productinnovatie en ontwikkeling van verdere ergonomische verbeteringen, oftewel aanpak aan de bron. Anderzijds wordt veel aandacht besteed aan voorlichting. Voorlichting vormt immers een belangrijk middel bij het aanpakken van fysieke belasting. De ervaring leert dat het steeds weer herhalen van informatie een belangrijke succesfactor is om gedragsverandering (in dit geval lichter en gezond werken) te bereiken.

 
Nieuwe campagne vanaf 11 oktober 2007

Onder het motto ‘Als het gezond kan, doe het dan!’ is een nieuwe presentatie (voorlichting) ontwikkeld. Alle ins en outs van de lichamelijke belasting van dakdekkers komen hierbij aan de orde. Centraal staan de dagelijkse praktijk en eigen verantwoordelijkheid. De voorlichting wordt in-company gehouden en duurt circa 1-1,5 uur. Om verwarring te voorkomen wordt de naam toolbox niet meer gehanteerd. Het gaat immers om een langere en meer interactieve voorlichting dan de gebruikelijke (technische) toolboxmeetings.

Naast de presentatie/voorlichting, zijn in dezelfde stijl en toonzetting, handzame informatieboekjes ontwikkeld. Deze boekjes en een campagne T-shirt worden na afloop van een voorlichtingsbijeenkomst, na een werkbezoek of tijdens een congres o.i.d. uitgereikt.

 

 

DownloadDOWNLOAD DE BROCHURE "ALS HET GEZOND KAN, DOE HET DAN!"