Veilig en Gezond op het Dak
1. Arbeidsmarkt PDF Afdrukken

De afgelopen jaren is er sprake van gestage afname m.b.t. de omvang van werknemers en bedrijven in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.

Het aantal bedrijven is afgenomen van circa 525 naar 380 (eind 2013) (hiervan zijn circa 170 bedrijven aangesloten bij de branche- en werkgeversorganisatie VEBIDAK). Het is niet exact duidelijk hoeveel bedrijven er zijn die als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-ers) opereren. In de afgelopen jaren is het aantal flink toegenomen.

Bij genoemde werkgevers waren in de periode 1999-2008 circa 4500 werknemers werkzaam. Vanaf 2008 is de omvang van het personeelsbestand door de financiĆ«le en bouwcrisis sterk afgenomen. Eind 2013 waren er - bij de bedrijven aangesloten bij de CAO BIKUDAK - nog ongeveer 2600 dakdekkers en 850 UTA werknemers werkzaam.

Een aantal (gecombineerde) bedrijven is behalve in de bitumineuze en kunststofdakbedekking ook actief als loodgieter, of heeft een sanitair bedrijf of beschikt over een afdeling Pannen- en/of Leidekkers.

Voor de pannendekkers (hellende daken) zijn in principe de regelingen genoemd die in de bouw CAO van toepassing.

 
< Vorige   Volgende >