Veilig en Gezond op het Dak
Boetes voor niet naleven Arbowet verhoogd PDF Afdrukken E-mail

18 februari 2019

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten.
Ook krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen zij dat niet en geven ze vaak eerst een waarschuwing.Veilige dakopgang

Hogere boetes
Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de Arbobalans blijkt dat slechts 45% van de bedrijven een RI&E heeft. Absoluut te weinig, vindt Van Ark. Zij wil dat werkgevers meer aan preventie gaan doen en dat de naleving van de Arbowet verbetert. Daarom gaat ze de boetes die gelden als de eisen in de Arbowet niet worden nageleefd verhogen.

·        Het ontbreken van een RI&E kan maximaal €4500 gaan kosten (dat was € 3000).
·        Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan maximaal € 3000 gaan kosten (dat was € 750).

Andere actiepunten vanuit het ministerie:

·        Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten hun achterban wijzen op het belang van een RI&E en een Plan van Aanpak.
·        Meer voorlichting aan (kleine) bedrijven over het uitvoeren van een RI&E.
·        Start programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken met als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels via preventie en bewustwording.

RI&E platte dakenbranche
Ook in de BIKUDAK-branche hebben nog lang niet alle bedrijven een actuele RI&E met Plan van Aanpak. Vorig jaar heeft het Steunpunt RIE het vernieuwde model RI&E voor de platte dakenbranche goedgekeurd. Deze is op de website van SBD te downloaden; hier vindt u nog veel meer nuttige informatie, procedures en modellen.

 
 
< Vorige   Volgende >