Veilig en Gezond op het Dak
Kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden beheersbaar PDF Afdrukken E-mail

17 september 2015

Het zal niemand ontgaan zijn dat het onderwerp gevaarlijke stoffen steeds meer de publiciteit haalt. Denk maar aan de explosie in Moerdijk, chroomverf bij defensie en tal van asbestaffaires. Ook kwartsstof is een gevaarlijke stof. Om exact vast te stellen in hoeverre deze stof voorkomt bij werkzaamheden op platte daken zijn, op initiatief van de vakbonden en VEBIDAK en onder begeleiding van SBD, uitvoerige metingen verricht.aanbrengen meetapparatuur

Uitkomst metingen
In totaal zijn dit voorjaar 14 metingen verricht, door gecertificeerde deskundigen en volgens strikte internationale normen. Uit de meetuitkomsten blijkt in welke situaties sprake is van daadwerkelijke blootstelling (in de ademzone) en kan worden bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dit laatste is ook van belang voor de Inspectie SZW. Op 5 oktober worden de voorgestelde maatregelen met de Inspectie SZW besproken. Als de Inspectie de maatregelen (en dus de uitkomst van de metingen) onderschrijft, dan weten bedrijven welke beheersmaatregelen zij moeten nemen om het risico van kwartsstof optimaal te  beheersen.

In onderstaande tabel zijn de conclusies en aanbevelingen samengevat:

Activiteit

Blootstelling

Beheersmaatregel

Vegen dakbedekking

Beheerst

Geen maatregelen nodig.

Boren handmatig/boorkar

Niet beheerst

Boren waarbij het stof achterblijft in de schacht

Op maat maken tegels/dakpannen

Niet beheerst

Afzuiging/watertoevoer plus halfgelaatsmasker met minimaal P3 filter

Vegen op een betonnen ondergrond

Niet beheerst

Industriële stofzuiger

Slopen Opruggen van grind

Grind blazen

Niet beheerst

Halfgelaatsmasker met P3 filter.

Aangeblazen masker/kap met P3 filter bij fysiek zwaar werk

Andere situaties waarbij zichtbaar stof vrijkomt

Niet beheerst

Halfgelaatsmasker met P3 filter.

Aangeblazen masker/kap met P3 filter bij fysiek zwaar werk

Voorlichting
Vanaf oktober zullen de door Inspectie SZW getoetste afspraken en maatregelen worden opgenomen in de Arbocatalogus platte daken en zal SBD informatie- en instructiemateriaal verzorgen. Bedrijven dienen een en ander te verwerken in de bedrijfs-RI&E, werkinstructies en hun inkoopbeleid (materiaal/materieel/PBM). De branche zal de ontwikkelingen in alternatieve methoden en materialen en stofafzuiging nauwlettend volgen. Daarnaast is er aandacht voor onderzoek en vernieuwing van de maatregelen voor bitumendamp/-rook, asbest en PAK’s in teer.
Voor gericht advies, ook inzake kwartsstof, kunt u een afspraak maken met de arbvoorlichters van SBD.
Ook in de SBD-stand nr. 540 op de beurs Veilig Werkt Beter (6-8 oktober) informatie over kwartsstof.

 

 
 
< Vorige   Volgende >