Veilig en Gezond op het Dak
Arbovoorlichting PDF Afdrukken

De aanbevelingen inzake veilig werken voor dakbedekkingsbedrijven worden geĆ«ffectueerd door structurele arbovoorlichting en opname in de Arbocatalogus Platte daken.
SBD zal met name met inzet van arbovoorlichters een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van bedrijven bij het bieden van oplossingen voor de voorkomende arborisico's.

Actiepunten die onderdeel zijn van de voorlichting door SBD:

1)  Bevorderen dat arboregels, genoemd in de Arbocatalogus Platte daken, op de werkplek worden toegepast. 

2)  Voorlichten, adviseren en verwijzen van bedrijven bij het aanpakken van de meest voorkomende risico's bij het uitvoeren van dakwerkzaamheden (arbozorgscan SBD):

  • check actuele RI&E en plan van aanpak
  • check van veiligheidskwaliteit uitgevoerde objecten
  • check aanwezigheid functioneren preventiemedewerker
  • check toepassing arbocatalogus en arbo-afspraken CAO BIKUDAK

3)  Het mede initiĆ«ren van project(en) best practices inzake toepassing voorkoming valgevaar, gevaarlijke stoffen en beperking fysieke belasting.

4)  Signaleren en inventariseren van knelpunten die naleving van arboregels op de werkplek in de weg staan.

5)  Het SBD-bureau zal als neutrale instantie productontwikkeling en technologische innovaties stimuleren en de toepassing hiervan introduceren en structureel bevorderen (onder andere via demonstratie op locaties en digitaal door een arbohulpmiddelen productieplein)

6)  Voorlichting geven aan gebouweigenaars, ontwerpers, aannemers, uitvoerders en werknemers over:

  • de meest voorkomende arbeidsrisico's van dakdekkers en de daarvoor te nemen maatregelen;
  • toepassing Arbocatalogus Platte daken;
  • overige bestaande en van belang zijnde informatie en/of instrumenten zoals PISA (Product Informatie Systeem Arbeidsomstandigheden / Arbouw), keuzewijzers persoonlijke beschermingsmiddelen, modelplan bedrijfshulpverlening

7)  Overige voorlichtingsactiviteiten.

  • mede ontwikkelen, opzetten en stimuleren van preventieve maatregelen bij het werken in de hitte inclusief aanpak UV-straling;
  • betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van cursussen zoals vermeld in CAO en Arbocatalogus Platte daken

8)  Begeleiden/coachen en ondersteunen van preventiemedewerkers
Hierbij is de doelstelling het laten functioneren van preventiemedewerkers op basis van het door CAO partijen vastgesteld functieprofiel (zoals vermeld op de website SBD en opgenomen in de CAO BIKUDAK)

 
< Vorige