Veilig en Gezond op het Dak
Hoe weten wij als beheerders van gebouwen dat de RI&E's goed zijn? Wie kan dit voor ons controleren? PDF Afdrukken

Een zogenaamde Dak RI&E is geen genormaliseerd product. Dat u als gebouweigenaar zicht wilt hebben op het veilig kunnen werken op een dak, is lovenswaardig. Het beoordelen is echter minder gecompliceerd dan velen denken. Op basis van de Arbocatalogus Platte daken zult u zelf een eerste beoordeling kunnen uitvoeren. Een checklist hiervoor kan worden opgevraagd bij de SBD.

In principe moet, wanneer een dak wordt betreden, een valbeveiliging aanwezig zijn. Tenzij je ten alle tijde op 4 meter van de dakrand blijft of op 2 meter een fysieke markering op 1 meter hoogte aanbrengt. Dit kan door een borstwering van minimaal 1 meter hoog of een leuning worden gerealiseerd. Een leuning kan ook worden gerealiseerd met een wegklapbare constructie. Indien deze niet aanwezig is, verdient het aanbeveling het aanbrengen hiervan op te nemen in het onderhoudsschema en de prioriteit hiervan dusdanig te stellen dat de randbeveiliging er is, voordat de eerste werkzaamheden op het dak moeten plaats vinden.

Is dit niet te realiseren? Dan moet ten behoeve van het onderhoud eerst een tijdelijke randbeveiliging worden aangebracht. Dit verhoogt de onderhoudskosten. Het aanbrengen en weghalen van de (tijdelijke) randbeveiliging moet aangelijnd gebeuren. Hiertoe dienen, voor uw rekening, ankerpunten op het dak te worden aangebracht. Het 'eerste' ankerpunt moet zodanig zijn geplaatst dat alvorens feitelijk het dak te betreden, de persoon aangelijnd kan werken. De ankerpunten moeten jaarlijks worden beoordeeld op sterkte. Een bewijs hiervan moet u aan de gebruiker kunnen laten zien. De gebruiker zal op zijn beurt het anker aan een visuele inspectie moeten onderwerpen.

Het betreden van een dak moet veilig gebeuren. De beste manier is door een deur in een dakopbouw (liftmachinekamer). Een goede optie is ook een dakluik op het dak, met drie leuningen rond het luik. In de directe omgeving, bereikbaar zonder het dak te betreden, moet het ankerpunt zijn geplaatst.

Een risico-inventarisatie van het dak, kan door elk bedrijf dat onderhoud gaat plegen op het dak, worden gemaakt. Ook als u een inventarisatie heeft laten maken zal dit bedrijf de werkgever op de hoogte moeten stellen van de aanwezige risico's en de geplande maatregelen. Hij zal hierbij de afweging maken of op deze wijze de risico's voldoende beheerbaar zijn. Is dat niet het geval, dan zal hij in zijn kostenberekening aanvullende maatregelen moeten begroten. In het geval van permanente randbeveiliging, al dan niet wegklapbaar, wordt valgevaar afdoende beheerst en worden kosten ten behoeve van het herhaaldelijk aanbrengen van leuningen etc voorkomen. Een situatie waar zowel u als eigenaar als de onderhoudsbedrijven profijt van zullen hebben.

 
< Vorige   Volgende >