Veilig en Gezond op het Dak
Hoe vaak moeten we een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren voor ons bedrijf? PDF Afdrukken

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie wordt in principe slechts eenmaal uitgevoerd. De risico's en de maatregelen die het bedrijf neemt om deze risico's op te heffen/beperken, worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak wordt eenmaal per jaar herzien en besproken met de werknemers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging).

Het is zinvol om de RI&E (inclusief het Plan van Aanpak) aan te passen indien:

 • de daarmee opgedane ervaringen daartoe aanleiding geven
  (bijvoorbeeld als geplande maatregelen niet het gewenste resultaat hebben);
 • de werkmethoden of de werkomstandigheden veranderen (bijvoorbeeld aanschaf 
  nieuwe machines, nieuwe huisvesting);
 • zich belangrijke veranderingen voordoen op het gebied van de stand 
  van der techniek of professionele dienstverlening (bijvoorbeeld betere
  machines verkrijgbaar);
 • een ongeval heeft plaatsgevonden.

De model branche-RI&E Platte daken is voor bedrijven t/m 25 medewerkers te gebruiken. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt dat deze RI&E als basis kan worden gebruikt. De RI&E moet dan nog wél door een bevoegd extern deskundige worden getoetst.
Meer algemene informatie over de RI&E vindt u op www.rie.nl.

De arbovoorlichters van SBD kunnen u gericht informeren over de acties die noodzakelijk zijn voor het actueel maken van uw eigen bedrijfs-RI&E. Zo nodig kunt u gebruik maken van het coachingstraject van SBD, voor volledige ondersteuning bij het opstellen van een RI&E plus Plan van Aanpak.

 
< Vorige   Volgende >