Veilig en Gezond op het Dak
Werken in de hitte! PDF Afdrukken E-mail

24 juni 2019

De zomer is losgebaWarm en zonnig!rsten. Tot voor kort hadden we nog aangename werktemperaturen. Maar dat is inmiddels veranderd. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling? Op grond van de Arbowet en rekening houdend met de aard van het werk moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is noodzakelijk; niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen UV-straling, schuren/schaven, snijden en stoten.

In de CAO BIKUDAK (2018) staan de volgende afspraken:

ARTIKEL 8       

Arbeidsduur en arbeidstijden, lid 2.

a.       De normale arbeidstijden liggen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur. De dagelijkse arbeids- en rusttijden worden door de werkgever, na redelijk overleg met en met instemming van een representatief deel van de werknemers in zijn onderneming respectievelijk op het werkobject, vastgesteld.

b.      Bij een verwachte buitentemperatuur van 25 graden Celsius of hoger kan de werkgever een tropenrooster instellen. De normale arbeidstijd begint dan om 05.30 uur.

ARTIKEL 14

Arbeidsomstandigheden, lid 11.

11.   De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij een temperatuur van 40 graden Celsius of hoger, gemeten op een hoogte van 1,50 meter boven de werkplek. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen.


Ook in de Arbocatalogus Platte daken staan deze CAO-afspraken. De te nemen maatregelen en extra informatie over de risico’s staan in de handreiking voor werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfs-RI&E.

Kijk ook eens op de onlangs geactualiseerde website Arboportaal voor meer nieuws en informatie over o.a. dit onderwerp.

Handreiking Werken in de hitte

Toolbox UV-straling
 
< Vorige   Volgende >