Veilig en Gezond op het Dak
Brandveilig werken op daken Afdrukken

7 mei 2015

Een van de risico’s bij het werken als dakdekker is brandgevaar. Het werken met een brander, föhn en hete bitumen kan leiden tot brandwonden. Ook kan brand ontstaan door het gebruik van een brander of föhn in combinatie met brandbare materialen, of na het aanbrengen van (licht) ontvlambare producten. Om dit te voorkomen is brandpreventie verplicht bij werkzaamheden met:brandveilig werken!
-      Open vuur
-      Föhnen

Brancheafspraak
De preventieve maatregelen staan in de cao BIKUDAK (artikel 14, lid 1, onderdeel Arbocatalogus Platte daken). Door invulling van deze brancheafspraken handelt het bedrijf conform de Arbowet (artikel 5) om risico’s optimaal te beheersen:
·        2 ABC blussers van 12 kg per werkplek
·        branddekens c.q. blusdekens
·        2 ABC blussers van 12 kg extra bij bitumenketel (of bluspoeder)

Aanbevelingen: hou koelgel, een emmer schoon water en mobiele telefoon (voor hulp bij nood) bij de hand.

Brandblussers:

Lees meer...
 
Vluchtweg bij werkzaamheden op het dak Afdrukken

25 maart 2015 

Bij werkzaamheden op daken hoger dan drie meter moet er altijd een tweede vluchtweg zijn. Dit kan een tweede ladder zijn die – indien redelijkerwijs mogelijk – zover mogelijk van de bestaande (reguliere) daktoegang geplaatst moet worden. Ook behoort de dakdekker voor aanvang van een bepaald werk te beoordelen en te controleren of hij en zijn collega’s in noodsituaties het dak c.q. de werkplek veilig kunnen verlaten via een vluchtweg en/of lager gelegen dakvlakken, trappen, ladders of dergelijke. veilige vluchtweg - vluchtladder
Als hiervan wordt afgeweken, wordt dit onderbouwd in een RI+E of V&G-/BHV-plan.

Vluchtweg
In situaties die direct gevaar opleveren voor veiligheid en/of gezondheid moeten de aanwezigen op het dak zich snel, via de kortst mogelijke weg, in veiligheid kunnen brengen. Het algemene uitgangspunt met betrekking tot goede vluchtwegen is dat er twee onafhankelijke vluchtroutes naar een veilige plaats leiden. Hierdoor kan men bij brand of andere calamiteit de arbeidsplaats snel en veilig verlaten. Omdat bij één vluchtmogelijkheid de kans reëel is dat deze in een noodsituatie onbruikbaar (onbereikbaar) is, moet er een tweede vluchtweg zijn. Van belang is dat deze vluchtweg snel kan worden bereikt.

Geen tweede vluchtweg aanwezig?

Lees meer...
 
Sectorplan BIKUDAK, van en voor dakbedekkingsbedrijven Afdrukken

20 november 2014

De afgelopen week is er vanuit het Ministerie SZW veel aandacht geweest over belang, inhoud en omvang van de door haar gefinancierde sectorplannen. Veel informatie is nu te vinden op de speciale website www.sectorplannen.nl.

Sectorplan BIKUDAK wordt uitgerold
Na de toekenning van het sectorplan BIKUDAK waren enkele maanden nodig voor nadere uitwerking van de daarin opgenomen maatregelen en het selecteren en contracteren van de belangrijkste uitvoerders. Verder vereiste het opzetten van de projectadministratie en ICT-inrichting voor de Goede werkhouding - inzet hondje ontwikkeling van het vakpaspoort BIKUDAK de nodige aandacht. Inmiddels is gestart met de uitvoering van maatregelen. Dakdekkers en bedrijven moeten zich goed realiseren hoe belangrijk de aangeboden activiteiten en (financiële) voorzieningen voor hun toekomst zijn. De maatregelen in het sectorplan stellen hen in staat om de komende jaren goed werk binnen te halen én duurzaam aan het werk te blijven!  

Nieuwe instroom met opleidingspremie
In september 2014 zijn 40 nieuwe BBL leerlingen bij TECTUM aan de slag gegaan voor een opleiding dakdekkers platte daken. De bedrijven waar deze leerlingen konden worden geplaatst ontvangen een maandelijkse bijdrage aan de loonkosten van € 400. De branche (SF BIKUDAK) betaalt daarnaast alle opleidingskosten. In februari 2015 start een nieuw opleidingsjaar, hiervoor kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden bij TECTUM. Naast een premie voor leerlingen BBL 1 en BBL 2 zal in principe ook een premie worden toegekend aan leerlingen BBL 3. Vooral met het volgen van deze laatste opleiding is er sprake van een allround opleiding tot bitumineus en kunststof dakdekker.

Communicatie en werving maatregelen
Eind dit jaar zullen alle bedrijven en dakdekkers uitgebreide informatie ontvangen over het belang en gebruik van de maatregelen in het sectorplan BIKUDAK. Uiteraard houden we u ook op deze site en via www.vakpaspoortbikudak.nl volledig op de hoogte.

 


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 46 - 48 van 48