Arbo en veiligheid in CAO BIKUDAK 2019-2020

4 juli 2019

Partijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen over een nieuwe CAO. De CAO heeft een looptijd van twee jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Zij kent een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2019 en 3% per 1 juli 2020. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de ruim 2.700 dakdekkers in deze branche van in totaal 3.700 werknemers.

Werken bij hitte
Vermeldenswaardig, juist in deze periode met hoge temperaturen, is de afgesproken aanvulling in artikel 14 (arbeidsomstandigheden) over te verstrekken PBM bij werken in hitte/UV-straling. Deze afspraak is van groot belang omdat de UV-straling de laatste jaren in ons land steeds vaker hoge waardes bereikt!

Artikel 14 (arbeidsomstandigheden), lid 4. wordt als volgt aangepast:

De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:zonnebril met UV-bescherming
- gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
- adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
- veiligheidsschoenen;
- werkhandschoenen;
- hekwerk;
- harnas met toebehoren;
- zonnebril met UV-bescherming;
- (zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen UV-straling;
- UV-beschermende werkkleding;
- zonnebrand.

Lees hier het hele onderhandelingsresultaat