Nieuwe website Arbocatalogus Platte daken

23 september 2019

Wie nu op www.arbocatalogus-plattedaken.nl klikt, krijgt een geheel nieuwe website te zien. Deze vernieuwde website is een stuk gebruikersvriendelijker en toegankelijker dan de oude. Er is o.a. een duidelijke zoekfunctie toegevoegd. ESF

De weg ernaartoe is afgelegd door de ‘Klankbordgroep Arbocatalogus Platte daken’. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, teneinde een zo groot mogelijk draagvlak binnen de branche te krijgen. Afgelopen zomer is alle informatie van de oude naar de nieuwe Arbocatalogus overgezet, met deze nieuwe website als resultaat.
Het project ‘vernieuwde arbocatalogus Platte daken’ maakt deel uit van het ESF DI-project Dakdekker blijven en is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het ESF.