Werken bij harde wind

10 februari 2020

De wind gaat de laatste dagen aardig tekeer. Harde wind kan het werken op daken hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het is moeilijk aan te geven wanneer we van harde wind spreken. Dit is sterk afhankelijk van o.a. hoogte, omgeving en de vorm van het gebouw. Ook zijn de werkzaamheden die verricht worden en de te gebruiken materialen van invloed op mogelijke gevaren tijdens het werken bij harde wind. Zorg ervoor dat materieel en materialen niet los kunnen raken of kunnen om-/wegwaaien.

Richtlijn (vuistregel):Dakschade bij storm

  • Werk bij windkracht 7 tot maximaal 3 meter hoogte. 
  • Bij windkracht 6 tot maximaal 10 meter hoogte.
  • Bij windkracht 5 of minder is hoger dan 10 meter werken toegestaan.
  • Extra alertheid bij plaatsen en gebruik van ladders, vooral boven 5 meter hoogte!

Aanbevelingen:
Maak goede afspraken over het staken van werk bij harde wind. Neem tijdig maatregelen tegen op- en wegwaaien van materialen.

In de Arbocatalogus Platte daken staan de brancheafspraken en de te nemen maatregelen bij klimaat/harde wind opgenomen.

Alle informatie staat ook in de SBD toolbox ‘Voorkomen van ongevallen door harde wind’