Veilig en Gezond op het Dak
Beroepsziekten te lijf in 5e week van de RI&E PDF Afdrukken E-mail

7 juni 2019

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week extra aandacht voor het aanWeek van de RI&E 2019 de slag gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals valgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Branche RI&E BIKUDAK
Heeft u uw RI&E platte daken wel goed op orde? Of heeft u vragen? Neem voor gratis advies contact op met de arbovoorlichters van SBD (Paul Aalders of Ad Verhoeven).


 
< Vorige   Volgende >