Veilig en Gezond op het Dak
Let op geldigheid Duits VCA-certificaat! PDF Afdrukken E-mail

20 maart 2019

Geldig VCA certificaat? Let goed op! / Valid VCA certificate? Pay attention!
Certificat VCA valabil? Fiţi atenți! / Czy twój certyfikat VCA jest ważny? Zwróć na to uwagę!Geldig Duits VCA-certificaat

Iedereen die in Nederland in de bouwsector werkt, dient over een geldig VCA certificaat te beschikken. Geldige certificaten kunnen gecontroleerd worden via deze sites: https://cdr.ssvv.nl/ of https://csm-examen.be/cdr. Geldigheid Duits certificaat: Daarnaast worden alleen SCC-certificaten (Sicherheits Certfikat Contraktoren) met nummer 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo erkend. Let hier dus goed op!

EN:
Employees in the construction must have a valid VCA certificate. Valid certificates can be checked via these sites: https://cdr.ssvv.nl/ or https://csm-examen.be/cdr. Validity German certifcate: In addition, only SCC certificates (Sichterheits Certifikat Contrakoren) with number 018 of U-SK-SCC from DAkkS / TGA wíth SCC logo are recognized. So pay attention to this!

RO:
Angajații din construcții trebuie să aibă un certificat VCA valabil. Certificatele valide pot fi verificate prin intermediul acestor site-uri: https://cdr.ssvv.nl/ sau https://csm-examen.be/cdr.
Valabilitatea certificatului german: În plus, sunt recunoscute numai certificatele SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) cu numărul 018 al U-SK-SCC emise de DAkkS / TGA cu sigla SCC. Deci, fiti atenti la acest aspect!

PL:
W Holandii pracownicy branży budowlanej muszą posiadać ważny certyfikat VCA. Niestety ostatnio zauważyliśmy, iż certyfikaty wydawane w poza Holandią są często nieważne/ fałszywe. Niektóre firmy organizujące kursy i egzaminy VCA, SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) w Polsce jak i w Niemczech oszukują kandydatów zapewniając iż dyplom jest ważny w całej Europie. Prawidłowe certyfikaty można sprawdzić na tych stronach: https://cdr.ssvv.nl/  lub  https://csm-examen.be/cdr. Certyfikaty niemieckie SCC są ważne z numerem 018 U-SK-SCC z DAkkS / TGA z logo SCC. Więc zwróćcie na to uwagę! 


 
< Vorige   Volgende >