Veilig en Gezond op het Dak
Voorkomen van valgevaar op platte daken PDF Afdrukken E-mail

29 november 2018

Onderstaand artikel is verschenen in het blad Bouw + Aanbesteding, nr. 15 (20-11-18), Themanummer Dak & Gevel

Vallen van hoogte is nog steeds arbeidsongevallen oorzaak nummer 1. Volgens het Arbobesluit (art. 3.16) zijn werkgevers verplicht maatregelen te treffen, ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt

Valgevaar bestaat bij de rand van het dak, bij sparingen in het dak en vallen in diepte (b.v. een liftschacht aansluitend op een parkeerdek). Er zijn verschillende manieren om valgevaar te voorkomen. De ideale situatie is een borstwering of een permanent hekwerk (minsteProfessioneel hekwerkns 1 meter hoog). Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel  op tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en – bij het ontbreken van een dakrandopstand – een kantplank. 

Indien geen borstwering of permanent hekwerk aanwezig is moet men streven naar werken met tijdelijke collectieve voorzieningen. Deze dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Zonder voorzieningen moet men op een afstand van minstens 4 meter van de dakrand blijven (de veilige zon), tenzij men is aangelijnd. Ook de opgang naar het dak moet veilig zijn!
Als de werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak.  

De arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) geven de bedrijven in de platte dakenbranche gratis advies en voorlichting over het voorkomen van valgevaar en alle andere voorkomende risico’s in de branche (zie www.sbd.nl).


 
< Vorige   Volgende >