Veilig en Gezond op het Dak
Inventarisatie, registratie en opslag gevaarlijke stoffen PDF Afdrukken E-mail

29 juli 2015

Wat moet je als dakbedekkingsbedrijf allemaal regelen?
In ons websiteartikel van 10 juni 2015 noemden we een aantal zaken die je als werkgever conform de Arbowet verplicht op orde moet hebben. Een ervan is het opstellen van een bedrijfs-RI&E. Een risico dat hierin prominent geregeld moet zijn, is het risico gevaarlijke stoffen! Helaas komt dit onderwerp steeds vaker in beeld, vanwege ongevallen en incidenten rondom werken met asbest en chroomverf. Maar de dakdekker heeft in zijn werk met tal van andere minder bekende stoffen te maken die in materialen en producten zijn verwerkt.

Inventarisatie en RegistratieOpslagkast voor gevaarlijke stoffen
Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met gevaarlijke stoffen? Tja, dat kan natuurlijk alleen maar als je weet waarmee wordt gewerkt! En daarvoor is een goede (overigens verplichte) registratie van gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Hier komt je overigens vanzelf (en zonder kosten)  aan toe wanneer je gebruik maakt van de onlangs beschikbaar gestelde digitale model branche-RI&E. Daarnaast bevat de Arbocatalogus Platte daken veel informatie over de regelgeving inzake  gevaarlijke stoffen en de specifieke risico‚Äôs van de in onze branche meest voorkomende gevaarlijke stoffen.

Zelfinspectie

Ook de Inspectie SZW maakt het bedrijven gemakkelijk om op een juiste manier met gevaarlijke stoffen om te gaan. Zie het 4-stappenplan (inventariseren / beoordelen / maatregelen / borging)  op http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl. Hier staat ook veel informatie over onder andere toepassing veiligheidsinformatiebladen (VIB) of Safety Data Sheet (SDS), over grenswaarden en over blootstelling aan stofdeeltjes en kankerverwekkende stoffen. Vaak is er met gezond verstand ook al veel te winnen met onderstaande 11 voor de hand liggende maatregelen:

1.   Gebruik waar dat maar kan minder schadelijke alternatieven voor gevaarlijke stoffen.
2.   Laat zo min mogelijk werknemers met gevaarlijke stoffen werken.
3.   Zorg dat al uw medewerkers weten wat de risico's zijn en hoe ze die kunnen voorkomen of beperken.
4.   Zorg dat medewerkers veilig reparatie en onderhoud kunnen doen.
5.   Sla gevaarlijke stoffen veilig op en scherm ze goed af.
6.   Gebruik alleen wat u echt nodig hebt en ruim alles wat u niet gebruikt meteen op.
7.   Gebruik deugdelijke apparatuur.
8.   Voorkom brand- en explosie gevaar.
9.   Niet eten, drinken, roken of voedsel bewaren op de werkplek.
10. Laat geen rotzooi rondslingeren.
11. Gebruik waarschuwingsetiketten.

 
< Vorige   Volgende >