Veilig en Gezond op het Dak
Ik ben een zzp'er, moet ik me dan ook aan allerlei arboverplichtingen houden? PDF Afdrukken
Steeds meer dakdekkers werken als Zelfstandige Zonder Personeel (zzp’er), of hebben met zzp’ers te maken (b.v. loodgieters of andere bouwvaklieden), waarmee zij samenwerken. Onderstaand in het kort de arbo-informatie die ook van toepassing is op zzp’ers.  

Arbowet

Verplichtingen van zelfstandigen
In de Arboregelgeving staan ook regels voor zelfstandigen. Het gaat om regels die levensbedreigende of zeer ernstige risico’s op de werkvloer moeten tegengaan. De regels gaan onder andere over valgevaar, het werken met gevaarlijke stoffen (zoals asbest en kwarts) of het werken aan elektrische installaties. Het doel hiervan is dat zelfstandigen minder worden blootgesteld aan arbeidsrisico’s.

De Arbowet legt zelfstandigen geen administratieve verplichtingen op. Maar zelfstandigen zijn wel verplicht om gevaar voor zichzelf en anderen te voorkomen. Wanneer een zzp’er zich verhuurt aan een aannemer, wordt hij gezien als werknemer. Voor hem gelden dan dezelfde arboregels als voor andere werknemers. Wanneer een zzp’er als zelfstandige op de bouwplaats werkt, dan kan hij door onveilig gedrag de anderen op de bouwplaats in gevaar brengen. Daarom gelden er ook voor zelfstandigen regels om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ze zijn ook verplicht samen te werken om het veilig en gezond werken op de bouwplaats te bevorderen.

Afspraak zzp’ers in cao BIKUDAK (artikel 8B, lid 4c)

Vergewisbepaling
In zijn hoedanigheid van opdrachtgever vergewist de werkgever zich ervan dat de cursus zoals genoemd onder a., inclusief een driejaarlijkse herhaling, is gevolgd door alle onderaannemers die door hem worden ingezet en, voor zover het onderaannemers met personeel betreft, ook door de werknemer(s) van deze onderaannemers. Per 1 juli 2014 dienen alle onderaannemers en hun eventuele personeelsleden te beschikken over een bewijs van deelname, niet ouder dan drie jaar, aan deze cursus.

Arbocatalogus Platte daken
Tenslotte zijn voor zzp’ers in de BIKUDAK-branche ook de arbo-afspraken in de Arbocatalogus Platte daken van toepassing.

 


 
< Vorige   Volgende >