Veilig en Gezond op het Dak
Wat is de exacte verplichte hoogte van hekwerken voor dakrandbeveiliging? PDF Afdrukken

Regelmatig ontvangen we de vraag of de hoogte van hekwerken 110 cm in plaats van 1 meter moet zijn. Of wil men weten of er ook sprake mag zijn van een borstwering van 70 cm meter hoog en 30 cm breed (dus op die manier ook 1 meter).

Het antwoord is dat het Arbobesluit, art 3.16 lid 1 t/m 5 (voorkomen valgevaar) zegt dat hekwerken van 1 meter moeten worden toegepast. Weliswaar wordt daarbij in art 3.16 lid 3 verwezen naar een regel inzake het Bouwbesluit ten behoeve van voorkomen valgevaar bij vloerafscheidingen, maar deze regel is niet specifiek aan de orde als het gaat om veiligheidsvoorzieningen bij uitvoering van werkzaamheden op het dak. Immers, hiervoor zijn de afspraken opgenomen in de Arbocatalogus Platte daken het uitgangspunt voor het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie).

Afspraken valbeveiliging in de Arbocatalogus Platte daken, www.arbocatalogus-plattedaken.nl
In de Arbocatalogus Platte daken zijn de regels voor beveiliging van dakranden en sparingen concreet benoemd. De beste beveiliging is een permanent leuningwerk van minstens 1 meter hoog, gerekend van het betreedbare oppervlak. Het leuningwerk moet een boven- en tussenleuning met tussenafstand 47 cm, en een kantplank hebben. Voor het uitvoeren van kortdurende werkzaamheden (bijvoorbeeld inspectie en onderhoud) kan - bij afwezigheid en/of onmogelijkheid van toepassen hekwerk - na opstellen van een risico-inventarisatie en plan van aanpak ook een andere werkwijze (bijvoorbeeld aangelijnd werken) worden toegepast. Voorwaarde is dat de werkwijze hetzelfde beschermingsniveau biedt als ware er hekwerken toegepast.

Meer informatie op www.sbd.nl  ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , tel. 030-6062112).

Hier vind je onder andere de Instructie Voorkom valgevaar platte daken / model Taak Risico Analyse voor dakinspecties / Keuzewijzer valbeveiliging platte daken / toolbox aangelijnd werken  en handleiding toetsingskader veilig onderhoud aan gebouwen.

Kijk ook op www.sluitafmeteenhekje.nl (info + filmpje Inspectie SZW).

 

 
< Vorige   Volgende >