Veilig en Gezond op het Dak
Valbeveiliging en minimale hoogte hekwerken duidelijk geregeld! PDF Afdrukken E-mail

6 juni 2012

SBD brochure ‘Veelgestelde vragen’ geeft antwoord op vragen over organisatie veilig en gezond werken op daken 

Regelmatig blijkt er bij verschillende partijen in de keten van het bouwproces onduidelijkheid te bestaan over de verplichtingen voor de juiste beheersing van het risico valgevaar.

Arbobesluit 3.16 (Voorkomen valgevaar)Vallen is hier geen optie!
De inspectie SZW heeft ons, mede in het kader van hun project Fysieke belasting, nog eens duidelijk de ranking en toepassing van maatregelen over voorkomen valgevaar toegelicht,  op basis van Arbobesluit artikel 3.16 (waarbij lid 1 als eerste in de ranking staat, lid 2 als tweede etc.):

Lid 1 geeft aan wat moet worden gedaan als er arbeid wordt verricht waarbij valgevaar bestaat.
Lid 2 geeft aan wanneer er in ieder geval sprake is van valgevaar.
Lid 3 geeft aan wanneer hekwerken als doelmatig beschouwd kunnen worden.
Lid 4 geeft een uitsluitingsgrond.
Lid 5 geeft de mogelijkheid om werkzaamheden op hoogte toch te kunnen uitvoeren, indien de maatregelen uit lid 1 niet mogelijk zijn, door maatregelen te nemen die tenminste een zelfde mate van beveiliging geven, waarbij collectieve maatregelen de voorkeur hebben boven individuele maatregelen.

Deze toelichting is ook opgenomen in onze folder ‘Veelgestelde vragen’. Hierin behandelen we uiteenlopende vragen met betrekking tot de organisatie van veilig werken op platte daken.

Geen discussie over maatregelen

Het zal duidelijk zijn dat vragen en discussie over de doelvoorschriften in Arbobesluit 3.16 onnodig zijn. In de Arbocatalogus Platte daken is strikt uitgewerkt in welke  uitzonderingssituaties andere technische oplossingen dan hekwerken mogen worden toegepast. Daarbij is van belang er continu op te wijzen dat het beschermingsniveau van de afwijkende maatregel gelijk moet zijn aan hekwerken. Met andere woorden: vallen is geen optie! Wat betreft de doelmatigheid van hekwerken is het goed kennis te nemen van de interpretatie die inspectie SZW ons heeft doen toekomen. 

Download hier:
Tekst Arbobesluit 3.16  

Interpretatie Inspectie SZW artikel 3.16 lid 3


 

 
< Vorige   Volgende >