Hoe veilig blijft werk met al dat flexen?

21 november 2017

Ministerie SZW laat onderzoek doen naar flexibele arbeidsrelaties
Oud-minister Lodewijk Asscher heeft in zijn laatste maand als Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen naar gezond en veilig werken. Met behulp van het onderzoek moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de veranderende arbeidsmarkt voor de arbeidsomstandigheden.Dakrandbeveiliging en markering

In de brief aan de SER spreekt Asscher erover dat “de ontwikkelingen in arbeidsrelaties, zoals de flexibilisering van de arbeid, de toenemende diversiteit in arbeidsrelaties en vormen van bedrijvigheid en de komst van werk, zoals het kluswerk, dat langs digitale weg wordt verhandeld, grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt.” Asscher besluit de brief aan de SER met het verzoek een verkennend onderzoek te doen naar de gevolgen van de veranderende arbeidsrelaties en de veranderingen op de arbeidsmarkt voor het gezond en veilig werken.

Kort samengevat vraagt Asscher onderzoek te doen naar:

  • De consequenties van langer doorwerken voor gezond en veilig werken.
  • De relatie tussen flexibele arbeidsrelaties en gezond en veilig werken.