17 maart: landelijke veiligheidsdag bouw

2 maart 2017

Brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben een landelijke veiligheidsdag in het leven geroepen: Bewust Veilig. Directe aanleiding: het stijgend aantal ongevallen in de bouwsector. Met name bij risico’s als valgevaar, onveilige omgang met machines en gereedschap en problematische communicatie op de bouwplaats.Landelijke veiligheidsdag

Eerste veiligheidsdag op 17 maart
De eerste veiligheidsdag zal plaatsvinden op vrijdag 17 maart. En zal daarna elk jaar op de derde vrijdag van maart worden gehouden.

Veilig en gezond werken is belangrijk. Iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Er zijn regels voor veilig werken, maar volgen we die regels en gebruiken we de beschermende middelen ook allemaal goed? Kortom, zijn we dagelijks wel genoeg bezig met onze veiligheid en die van onze collega's? Op 17 maart staan we hier extra bij stil, want het gaat niet alleen om de eigen veiligheid, maar ook om die van collega’s en iedereen met wie we samenwerken. Want veilig werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen die samenwerken in een project.

De Inspectie SZW heeft zich inmiddels ook aangesloten bij Bewust Veilig. Inspecteurs zullen het land intrekken om bouwers te wijzen op gevaarlijke situaties.

Meer informatie: www.bewustveilig.com