Veilig werken bij vorst en sneeuw

30 november 2016 

De arbovoorlichters van SBD krijgen in deze tijd veel vragen van dakdekkers en bedrijven over veilig werken in de winter. Het is niet voor iedereen duidelijk wat te doen bij vorst en gladheid. Vaak wordt gevraagd of de regels hetzelfde zijn als voor bouwbedrijven. En of je van dakdekkers kunt eisen door te gaan met werken als er zand of zout wordt gestrooid. Daarom zetten wij voor de winter 2016-2017 de informatie op een rijtje

Basisregels
Allereerst: niet de bouw-CAO maar de CAO voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven is van toepassing:

CAO ARTIKEL 14 – ArbeidsomstandighedenVeilig sneeuw verwijderen

Lid 9: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij sneeuw of ijzel of indien sprake is van een glad dak. De werkgever is in die gevallen verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.
Lid 10: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten indien sprake is van een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.

Aanpak risico’s
Omdat door vorst, sneeuw en andere weersomstandigheden risico’s kunnen ontstaan voor veilig en gezond doorwerken, is ook op grond van artikel 5 van de Arbowet van belang hoe het bedrijf deze risico’s zal beheersen. Elk dakbedekkingsbedrijf moet dus een plan van aanpak hebben voor te treffen maatregelen bij sneeuw en vorst. In de geactualiseerde SBD-toolbox ‘Veilig werken in de winter’ staan de nodige aanbevelingen, gebaseerd op de Arbocatalogus Platte daken.

Onwerkbaar weer en recht op WW
Voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven kan bij vorst en sneeuw ook een beroep worden gedaan op de regeling onwerkbaar weer