Veilig werken met ladders en trappen

13 mei 2015 

Een van de oorzaken van vallen is onjuist en onveilig gebruik van ladders en trappen. Ladders en trappen mogen alleen worden gebruikt op de wijze en voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn (zie hiervoor altijd de handleiding). De werkgever die zijn werknemers op een ladder of trap laat werken is verantwoordelijk voor de technische staat ervan. Hij moet zich ervan overtuigen dat de ladder of trap periodiek is geïnspecteerd.keuringssticker We maken onderscheid tussen:
·        Controle door de gebruiker met behulp van controlelijsten van de producent/leverancier.
·        Periodieke inspectie door daartoe opgeleide deskundige.

Controle door gebruiker
De gebruiker wordt door zijn direct leidinggevende geïnstrueerd over het uitvoeren van de controle aan de hand van controlelijsten.Voor ieder gebruik moet de ladder of trap “op het oog” (visueel) worden gecontroleerd aan de hand van een controlelijst van de producent en/of leverancier. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere:
·        De inspectieperiode (1x per jaar) is niet overschreden.
·        Ladders en trappen zijn vrij gemaakt van vuil, verf, modder, sneeuw/ijs, vet e.d.
·        Aanwezigheid van deugdelijk antislipprofiel onderaan de bomen en geen zichtbare sporen van slijtage of schade aan sporten of ladderbomen, beslag, beugels of opsteekhaken

Gebruik geen ladder of trap als deze:
·        uitwendig is vervormd (verdraaid of scheef), en voorzien van tijdelijke reparaties;
·        sterk is aangetast of gecorrodeerd;
·        niet compleet is.
Gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd klimmaterieel moet direct worden vernietigd.

Periodieke inspectie

Ladders en trappen moeten periodiek, maar ten minste één maal per jaar, door een deskundige worden geïnspecteerd op slijtage, vervorming, scheurvorming en correct functioneren van de verbindingen. Bij intensief gebruik en/of overmatige slijtage, moet dit vaker gebeuren.
Een daartoe opgeleid deskundige moet de inspectie uitvoeren. De deskundige mag in dienst zijn van het eigen bedrijf, maar kan ook worden ingehuurd bij een leverancier, producent of een onafhankelijk bureau. In geval van positieve beoordeling, wordt het arbeidsmiddel gewaarmerkt (bijvoorbeeld met een sticker) en is dan geschikt voor gebruik.
De deskundige moet een inspectie- of keuringsrapport opstellen. Afgekeurde ladders en trappen mogen niet meer worden gebruikt. Geconstateerde gebreken moeten door de leverancier worden hersteld.

Zie ook de SBD-toolbox: Werken met ladders