Werken bij harde wind

31 maart 2015

Harde wind kan het werken op daken hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het is moeilijk aan te geven wanneer we van harde wind spreken. Dit is sterk afhankelijk van o.a. de hoogte, de omgeving en de vorm van het gebouw. Ook zijn de werkzaamheden die verricht worden en de te gebruiken materialen van invloed op de mogelijke gevaren tijdens werken bij harde wind. Zorg ervoor dat materieel en materialen niet los kunnen raken of kunnen om/wegwaaien. In de Arbocatalogus Platte daken staan de brancheafspraken en de te nemen maatregelen bij klimaat / harde widakschade door harde windnd opgenomen.

Collectief (o.a.):

  • Werk bij windkracht 7 tot max. 3 meter hoogte.
  • Bij windkracht 6 tot max. 10 meter hoogte.
  • Bij windkracht 5 of minder is hoger dan 10 meter werken toegestaan.
  • Maak afspraken over staken van werk bij (te) harde wind.
  • Neem tijdig maatregelen tegen op- en wegwaaien van materialen.
  • Aanpassen werkrooster aan klimaat / weersomstandigheden.

Alle informatie staat ook in de SBD toolbox ‘Voorkomen van ongevallen door harde wind’