Veilig werken begint vóór het leggen van de eerste dakbaan!

19 februari 2015 

NIET eerst dakbaan leggen en dan pas dakrandbeveiliging!Bij dit artikel een foto van een onlangs aangetroffen object. Deze situatie komt helaas vaker voor. En als we de aanwezige (voorman) dakdekker hierop aanspreken (“Dit kan toch niet de bedoeling zijn”) is hij het altijd wel met ons eens. Het verweer om toch niet éérst het hekwerk te plaatsen – conform de brancheafspraak ‘Voorkom valgevaar bij werkzaamheden op platte daken’ – is dat “het lastig is om de eerste dakbaan aan te brengen als er al een hekwerk staat”.Hierbij vergeet men dat het nog veel lastiger kan worden als door het niet plaatsen van een hekwerk een ongeval plaats vindt, of als toevallig een inspecteur van ISZW langs komt en een flinke boete oplegt.

Vakmanschap en veilig werken beginnen met een goede voorbereiding
Als het goed is wordt conform de model branche RI&E zorg gedragen voor een goede inrichting van de werkplekken op locatie (vraag 2.1b) en wordt hier toezicht op gehouden (vraag 1.6). Zo nodig kunnen voorman en dakdekker nadere instructies krijgen met het gericht doornemen en oefenen van de aanpak bij TAAK Voorbereidend werk (02) beschreven in Arbocatalogus platte daken en de daaraan gekoppelde Infowijzer en de folder ‘Wat een dakdekker moet weten en kunnen toepassen’.

Juiste en eenvoudige informatie
Het afgelopen najaar en de eerste 2 maanden van 2015 hebben weer heel veel dakdekkers in de cursus Gezond en Veilig werken op het Dak (C1, TECTUM) kennis kunnen nemen van de juiste maatregelen bij de meest voorkomende risico’s bij het werken op platte daken. En met coaching van de arbovoorlichters van SBD krijgen (preventiemedewerkers) bedrijven alle noodzakelijke informatie om het veilig werken goed te kunnen organiseren. De informatie is duidelijk, eenvoudig en praktisch. Want voor het plaatsen van hekwerken en het maken van een dak-RI&E zijn echt geen ingewikkelde procedures of certificaten nodig!