Bedrijfsstillegging dreigt voor aantal dakbedekkingsbedrijven

6 januari 2015 

Hardere maatregelen Inspectie SZW
Dat je als bedrijf en werknemer beboet kunt worden bij overtredingen van de Arbowet is algemeen bekend. Lijstjes met boetes per overtreding staat op de website van Inspectie SZW. Conform de wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid heeft Inspectie SZW vanaf 2013 de mogelijkheid om bedrijven nog harder aan te pakken. Dit door verhoging van de boetes, opleggen van dwangsommen en aanzegging tot bedrijfsstillegging.Onvoldoende dakrandbeveiliging!

Bedrijfsstillegging
Een bevel tot preventieve stillegging van de bedrijfsactiviteiten is aan de orde als Inspectie SZW voor de derde keer een boete heeft opgelegd voor eenzelfde soort overtreding. Bij de tweede overtreding wordt een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. De preventieve stillegging kan oplopen tot 3 maanden. Bij SBD is bekend dat in 2013, maar vooral ook in 2014, meerdere bouw- en dakbedekkingsbedrijven waarschuwingen ontvingen vanwege onvoldoende aanpak van de risico's gevaarlijke stoffen en valgevaar. Meestal bleek, naast onvoldoende beheersing van de genoemde risico's, ook de bedrijfs-RI&E bij deze bedrijven niet op orde. Als deze bedrijven niet snel genoeg de aangegeven verbeterpunten oplossen, kunnen zij in de eerste helft 2015 bedrijfsstillegging verwachten.

Opmerkelijk

Het afgelopen jaar is SBD door een aantal bedrijven benaderd omdat zij vanwege herhaaldelijk overtreden van eenzelfde feit (recidivisme) een waarschuwing preventieve stillegging van Inspectie SZW ontvingen. Voordat er daadwerkelijk tot bedrijfstillegging werd overgegaan, kregen deze bedrijven nog de mogelijkheid de aangegeven tekortkomingen op te heffen. Het ging met name om:
-  aantoonbare verbetering bij de uitvoering van RI&E en V&G-plannen;
-  juist gebruik van arbeidsmiddelen (steigers/ladders/hekwerken);
-  concreet organiseren en uitvoeren van voorlichting en toezicht houden.

Door een gericht begeleidingsprogramma opgesteld en uitgevoerd door de SBD arbovoorlichter konden de betrokken bedrijven uiteindelijk vooralsnog een bedrijfstillegging voorkomen. Bijzonder is dat het bedrijven betrof die een VCA-certificaat mochten voeren, lid waren van een branchevereniging en hadden geïnvesteerd in opleiding van personeel. Maar Inspectie SZW beoordeelt of een bedrijf in de dagelijkse praktijk aantoonbaar de arbowetgeving naleeft. En wanneer dan ondanks VCA diverse keren bij werken op hoogte of bij aanpak kwartsstof of fysieke belasting niet de juiste maatregelen zijn getroffen, dan kan het zomaar zijn dat je binnen een paar maanden tegen eenzelfde waarschuwing en vervolgens een bedrijfstillegging aanloopt.