Nieuwe brancheafspraak Voorkom valgevaar op platte daken

21 oktober 2014

Als onderdeel van de Arbocatalogus Platte daken zijn onlangs ook de afspraken over aanpak valgevaar - voorheen onderdeel van het A-blad Platte daken - geactualiseerd. Dit was nodig vanwege nieuwe wetgeving (Bouwbesluit 2012), een rapport van de Gezondheidsraad (december 2013) en aanscherping van het handhavingsbeleid door Inspectie SZW. Voor de aanpak valgevaar platte daken is een brochure opgesteld waarin uitvoerig wordt aangegeven welke oplossingen (naar de laatste stand der techniek) in de platte dakenbranche toepasbaar zijn om invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen. Tijdens de regiotoer van SBD (zie artikel en presentaties op deze website d.d. 16 oktober) is deze nieuwe afspraak al op hoofdlijnen uitgelegd. Alle informatie is ook terug te vinden via www.arbocatalogus-plattedaken.nl (zoekingang risico - onveiligheid - valgevaar).

Concrete praktische informatie, afspraken en instructies
Zaken die in de brochure Voorkom valgevaar op platte daken aan bod komen zijn:

  • Toepassing arbeidshygiĆ«nische strategie
  • Schema aanpak valgevaar op platte daken
  • Individuele valbeveiliging bij kortdurend werk
  • Gebruik hekwerken en markeringen
  • Veilig materieel en ladders
  • Gebruik van steigers

De brancheafspraken worden nader uitgewerkt in de SBD toolboxen Collectief beveiligen, Aangelijnd werken en Werken met ladders