Laat de inspecteur SZW maar langs komen!

14 mei 2014

 

Op 16 april berichtten wij op deze website dat Inspectie SZW deze maand met name de kleine bouwplaatsen in binnenstedelijke gebieden bezoekt. Uit inspectieprojecten in 2012 en 2013 bleek er op kleine objecten veel mis te zijn met de voorzieningen ter voorkoming van valgevaar.

Waarnemingen inspecteurs
De zaken die inspecteurs het meest waarnemen zijn:

  • Geen V&G-plan, project-RI&E en bedrijfs-RI&E aanwezig. Kortom: geen aantoonbare arbozorg georganiseerd door werkgeverInstructieboekje voor dakdekkers
  • Ladders niet goed opgesteld en niet geborgd
  • Onvoldoende en fout gebruik van dakrandbeveiliging
  • Onjuist gebruik (rol)steigers
  • Onvoldoende toezicht ter plekke door voorman of uitvoerder

Allemaal goed voor mekaar
Bovenstaande zaken lijken vrij eenvoudig te regelen. Het is dus pijnlijk wanneer jouw bedrijf de hiervoor geldende boetes opgelegd krijgt. Deze boetes kunnen namelijk al snel oplopen tot meer dan  € 10.000! Gelukkig zijn er genoeg bedrijven die weten dat je met veilig werken altijd bezig moet zijn en hiervoor ook regelmatig steekproeven laten uitvoeren door de arbovoorlichters van SBD. Immers, met permanente voorlichting (zie ook project TOPVORM SBD en het instructieboekje Wat een dakdekker moet weten én moet toepassen ) zorg je voor een stevige basis voor veilig werken. En laat de inspecteur dan maar langs komen!

Zelfinspectie
Wil je als bedrijf helemaal op safe spelen en zeker weten dat je de zaken op orde hebt zoals de Inspecteur SZW dat wilt? Kijk dan eens op www.zelfinspectie.nl, met name onder Arbo op orde, onderdeel Veilig en gezond gedrag. Daar blijkt nog eens overduidelijk dat de Inspectie SZW geen genoegen neemt met het verhaal dat de directie het personeel cursussen heeft laten volgen en dat het bedrijf is gecertificeerd. Door consequent toezicht en aansturing zal je moeten kunnen aantonen dat risico's worden beheerst volgens de afgesproken (branche)regels.