Veilig gebouwonderhoud ook verantwoordelijkheid van de eigenaar

20 augustus 2012

Veilige dakopgangDakbedekkingsbedrijven besteden net als andere onderhoudsbedrijven terecht veel aandacht aan het veilig laten uitvoeren van onderhoudswerk. Echter, een belangrijke partij om dat mede mogelijk te maken is de gebouweigenaar. En dan zowel de grote opdrachtgever (VvE’s) als particulieren. In het kader van de invoering van het toetsingskader veilig onderhoud als onderdeel van het nieuwe Bouwbesluit zijn hierover, onder regie van het platform Preventie Valgevaar, al diverse publicaties verschenen. Het artikel in het blad VvE  Belang brengen we via deze website ook graag onder de aandacht van dakbedekkingsbedrijven. Het is namelijk van groot belang dat de vraag naar gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen steeds meer als herkenbaar en normaal wordt ervaren!