Welke regels zijn er voor laddergebruik?

Voor de dakdekker gelden de afspraken uit de Arbocatalogus Platte daken inzake juiste toegang van ladders.

Centraal staat dat de ladder geen werkplek kan zijn, maar uitsluitend wordt gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de werkplek!

Advies bij het werken met ladders

 • Zorg voor voldoende vrije ruimte om de ladder op te stellen.
 • Zet zo nodig de omgeving van de ladder af
 • Gebruik de ladder niet bij windkracht 6 of hoger
 • Blokkeer deuren als de ladder ervoor moet staan.
 • Zorg voor een horizontale stevige ondergrond.
 • Gebruik afstandhouders als de ladder tegen een raam wordt geplaatst.
 • Gebruik houten of kunststof ladders in de buurt van elektra.
 • Plaats een ladder in een hoek van 75 graden.
 • Borg een ladder aan de bovenzijde en onderzijde tegen het wegglijden.
 • Laat de ladder één meter boven de bovenkant uitsteken.
 • Platte daken tot 10 meter hoogte mogen met een goed geborgde ladder worden beklommen. Is de dakrand hoger dan 10 meter dan zijn andere maatregelen verplicht (bijvoorbeeld trappentoren of permanente dakopgang, bij voorkeur binnendoor).
 • Til per persoon geen ladders zwaarder dan 25 kg.

 Meer informatie: www.SBD.nl (toolbox ladders)