Het kan vriezen of dooien op het dak; het blijft gevaarlijk!

22 februari 2010

  

Op 14 januari publiceerden we op deze site al een bericht over de aanpak van veilig en gezond werken tijdens de wintermaanden. Als werken niet mogelijk is, kunnen de dakdekkers andere nuttige activiteiten uitvoeren. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt van de vorstverletregeling. glad! ijs op het dak

De winter kwakkelt nog min of meer door. Er zal nog wel een aantal weken sprake zijn van gladheid, en dus gevaar bij het werken op daken. De afgelopen maand zijn de arbovoorlichters van SBD verschillende malen geraadpleegd met de vraag of doorwerken in  bepaalde situaties mogelijk is. Om maar aan het werk te blijven of de goede relatie met de opdrachtgever in stand te houden, gingen een aantal bedrijven hierbij soms te ver. Dat is zeker in deze tijd niet onbegrijpelijk. Echter, de regels inzake voorkomen van  risico’s op basis van Arbowet en afspraken CAO BIKUDAK zijn helder. Daarnaast moet ook bij kortdurende vorst altijd alert worden opgetreden. De werkzaamheden kunnen pas starten als de werkplek weer goed en veilig bereikbaar en begaanbaar is.