ALS HET GEZOND KAN, DOE HET DAN!

Campagne 11 oktober 2007 t/m 11 april 2008Werken in de dakbedekkingsbranche is lichamelijk zwaar werk. Dagelijks tilt en draagt een dakdekker zware materialen, staat hij langdurig gebogen te werken, moet hij veel knielen en hurken en maakt hij vaak dezelfde bewegingen met armen en schouders. Het is niet verwonderlijk dat een groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat.


Achtergrond analyse

In 2001 is voor de bedrijfstak een Arboconvenant afgesloten met projecten op het gebied van informatieoverdracht, projectaudits, veiligheid en fysieke belasting. Doelstelling op het gebied van fysieke belasting was een afname van tenminste tien procent van de klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. In 2005 is geëvalueerd of deze doelstelling is behaald.

De evaluatie laat zien dat dit niet helemaal is gelukt. Dat wil zeggen dat voor de werknemers geen afname van klachten is gerealiseerd. Wel is het ziekteverzuim onder dakdekkers ten gevolge van fysieke belasting licht gedaald.

 

Doorgaan met terugdringen fysieke belasting

Op basis van de resultaten van deze evaluatie en als vervolg op het convenant is de SBD het project ‘Veilig en gezond op het dak’ gestart. Het verder terugdringen van de fysieke belasting van bitumineuze dakdekkers (platte daken) vormt daarbij één van de doelen.
 

Doelgericht voorlichting geven aan dakdekkers

Bij het project ‘fysieke belasting’ wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Enerzijds is de aandacht gericht op productinnovatie en ontwikkeling van verdere ergonomische verbeteringen, oftewel aanpak aan de bron. Anderzijds wordt veel aandacht besteed aan voorlichting. Voorlichting vormt immers een belangrijk middel bij het aanpakken van fysieke belasting. De ervaring leert dat het steeds weer herhalen van informatie een belangrijke succesfactor is om gedragsverandering (in dit geval lichter en gezond werken) te bereiken.

De afgelopen jaren gebruikten de Arbovoorlichters van de SBD de toolbox ‘fysieke belasting’. Tijdens dit project bleek dat de presentatie van deze toolbox onvoldoende aansluit op de praktijk. Ook was de inhoud te theoretisch en werd nauwelijks beeldmateriaal gebruikt.

 

Nieuwe campagne vanaf 11 oktober 2007

Onder het motto ‘Als het gezond kan, doe het dan!’ is een nieuwe presentatie (voorlichting) ontwikkeld. Alle ins en outs van de lichamelijke belasting van dakdekkers komen hierbij aan de orde. Centraal staan de dagelijkse praktijk en eigen verantwoordelijkheid. De voorlichting wordt in-company gehouden en duurt circa 1-1,5 uur. Om verwarring te voorkomen wordt de naam toolbox niet meer gehanteerd. Het gaat immers om een langere en meer interactieve voorlichting dan de gebruikelijke (technische) toolboxmeetings.

Naast de presentatie/voorlichting, zijn in dezelfde stijl en toonzetting, handzame informatieboekjes ontwikkeld. Deze boekjes en een campagne T-shirt worden na afloop van een voorlichtingsbijeenkomst, na een werkbezoek of tijdens een congres o.i.d. uitgereikt.

 

Instructiemap/website

Voor preventiemedewerkers is ook een uitvoerige instructiemap ontwikkeld. Deze map is bedoeld als toelichting op de presentatie/voorlichting en als achtergrondinformatie voor degenen die deze voorlichting (gaan) geven en werkplekbezoeken in dit kader uitvoeren. Uiteraard kan tijdens en na afloop van de campagne ook via deze website  de nodige informatie worden verkregen. Dit kan door vragen te stellen aan het forum op de website of door na te gaan welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn voor een bepaalde situatie.

 

Fotowedstrijd

Natuurlijk ontvangen we ook graag bericht van goede praktijken. Heb je een foto van een goede aanpak inzake terugdringen fysieke belasting dakdekkers, stuur deze dan naar Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken en ding mee naar een mooie prijs!

 

De prijsuitreiking is op 31 januari 2008 tijdens het dakevent in Gorinchem.

 

We hopen dat de ‘nieuwe’ voorlichting dakdekkers en hun leidinggevenden motiveert en inspireert om Veilig en Gezond te werken!

 

DownloadDOWNLOAD DE BROCHURE "ALS HET GEZOND KAN, DOE HET DAN!"

 

Meedoen met de campagne?

Vul dan onderstaand formulier in!

 

Aanvraagformulier Werkgever
 Aanvraagformulier Werknemer