Veilig en Gezond op het Dak
Beroepsziekten te lijf in 5e week van de RI&E Afdrukken

7 juni 2019

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week extra aandacht voor het aanWeek van de RI&E 2019 de slag gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema “Beroepsziekten te lijf met de RI&E”.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals valgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden. Bijvoorbeeld fysieke belasting en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Chroom-6 is een recent voorbeeld van de ernstige gevolgen die jarenlange blootstelling aan stoffen kan hebben. Maar ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals houtstof en organische stoffen of langdurige fysieke belasting, bijvoorbeeld door trillingen of repeterende handelingen, kunnen tot arbeidsongeschiktheid leiden. Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Reden dus om hier actie op te ondernemen.

Branche RI&E BIKUDAK
Heeft u uw RI&E platte daken wel goed op orde? Of heeft u vragen? Neem voor gratis advies contact op met de arbovoorlichters van SBD (Paul Aalders of Ad Verhoeven).


 
Inspectie SZW legt werk stil op 11 bouwlocaties Afdrukken

9 april 2019

De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole vorige week in Amsterdam veel overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat controle noodzakelijk was. Elf keer heeft de Inspectie het werk tijdelijk stilgelegd. Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken.

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Vooral in binnenstedelijke Waarschuwingsbord bouwplaatsgebieden wordt niet altijd even veilig gewerkt. Dat bleek ook wel, want in 11 gevallen werd het werk direct stilgelegd. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar, 2 keer omdat een zaagtafel niet goed was afgeschermd en 2 keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld.

Volledige bouwplaats stilgelegd
Bij 1 locatie was de werksituatie zodanig slecht dat de gehele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten. Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie de stillegging opheffen.

Bouwers en opdrachtgevers riskeren boete van € 8.000
Tijdens de controle werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was. Niet alleen de werkgever kan hiervoor een boete krijgen van € 8.000, maar ook de opdrachtgever.

Onderzoek arbeidsuitbuiting
Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot.  Deze overtreding heeft de Inspectie doorgeven aan de gemeente.

Het is de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Al eerder deed zij dat in Utrecht en Tilburg. In alle gevallen moesten werkzaamheden stilgelegd worden en werd er onveilig gewerkt. 
Let op geldigheid Duits VCA-certificaat! Afdrukken

20 maart 2019

Geldig VCA certificaat? Let goed op! / Valid VCA certificate? Pay attention!
Certificat VCA valabil? Fiţi atenți! / Czy twój certyfikat VCA jest ważny? Zwróć na to uwagę!Geldig Duits VCA-certificaat

Iedereen die in Nederland in de bouwsector werkt, dient over een geldig VCA certificaat te beschikken. Geldige certificaten kunnen gecontroleerd worden via deze sites: https://cdr.ssvv.nl/ of https://csm-examen.be/cdr. Geldigheid Duits certificaat: Daarnaast worden alleen SCC-certificaten (Sicherheits Certfikat Contraktoren) met nummer 018 van U-SK-SCC van DAkkS/TGA mét SCC-logo erkend. Let hier dus goed op!

EN:
Employees in the construction must have a valid VCA certificate. Valid certificates can be checked via these sites: https://cdr.ssvv.nl/ or https://csm-examen.be/cdr. Validity German certifcate: In addition, only SCC certificates (Sichterheits Certifikat Contrakoren) with number 018 of U-SK-SCC from DAkkS / TGA wíth SCC logo are recognized. So pay attention to this!

RO:
Angajații din construcții trebuie să aibă un certificat VCA valabil. Certificatele valide pot fi verificate prin intermediul acestor site-uri: https://cdr.ssvv.nl/ sau https://csm-examen.be/cdr.
Valabilitatea certificatului german: În plus, sunt recunoscute numai certificatele SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) cu numărul 018 al U-SK-SCC emise de DAkkS / TGA cu sigla SCC. Deci, fiti atenti la acest aspect!

PL:
W Holandii pracownicy branży budowlanej muszą posiadać ważny certyfikat VCA. Niestety ostatnio zauważyliśmy, iż certyfikaty wydawane w poza Holandią są często nieważne/ fałszywe. Niektóre firmy organizujące kursy i egzaminy VCA, SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) w Polsce jak i w Niemczech oszukują kandydatów zapewniając iż dyplom jest ważny w całej Europie. Prawidłowe certyfikaty można sprawdzić na tych stronach: https://cdr.ssvv.nl/  lub  https://csm-examen.be/cdr. Certyfikaty niemieckie SCC są ważne z numerem 018 U-SK-SCC z DAkkS / TGA z logo SCC. Więc zwróćcie na to uwagę! 


 
Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is Afdrukken

14 maart 2019

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen: 4212 in 2017, 4368 in 2018.

Vorig jaar vielen er bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers. Een zorgwekkende stijging ten opzichte van 2017, toen vielen er 54 dodelijke slachtoffers bij ongevallen. De meeste fatale ongevallen vonden plaats in de bouwnijverheid (20), gevolgd door vervoer en opslag (11), handel (11) en industrie (10).

Meer onveilige situaties en meer ongevallenVeilig werken op het dak
Inspecteur-generaal Marc Kuipers (ISZW): “Dit is een triest bericht. Het is in ons aller belang dat wie ’s ochtends gezond naar zijn werk gaat, ’s avonds ook weer veilig en gezond thuiskomt. Maar helaas is veilig werk niet vanzelfsprekend. We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.”

Relatief meer ongevallen bij kleine bedrijven
Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken. 

 
Werken bij harde wind Afdrukken

11 maart 2019

De wind gaat de laatste dagen aardig tekeer. Harde wind kan het werken op daken hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het is moeilijk aan te geven wanneer we van harde wind spreken. Dit is sterk afhankelijk van o.a. hoogte, omgeving en de vorm van het gebouw. Ook zijn de werkzaamheden die verricht worden en de te gebruiken materialen van invloed op mogelijke gevaren tijdens het werken bij harde wind. Zorg ervoor dat materieel en materialen niet los kunnen raken of kunnen om/wegwaaien.

Richtlijn (vuistregel):Dakschade bij storm

  • Werk bij windkracht 7 tot maximaal 3 meter hoogte. 
  • Bij windkracht 6 tot maximaal 10 meter hoogte.
  • Bij windkracht 5 of minder is hoger dan 10 meter werken toegestaan.
  • Extra alertheid bij plaatsen en gebruik van ladders, vooral boven 5 meter hoogte!

Aanbevelingen:
Maak goede afspraken over het staken van werk bij harde wind. Neem tijdig maatregelen tegen op- en wegwaaien van materialen.

In de Arbocatalogus Platte daken staan de brancheafspraken en de te nemen maatregelen bij klimaat/harde wind opgenomen.

Alle informatie staat ook in de SBD toolbox ‘Voorkomen van ongevallen door harde wind’

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 45