Veilig en Gezond op het Dak
Veilig werken bij vorst en sneeuw Afdrukken

21 januari 2019

Sinds dit weekend is koning Winter in ons land op bezoek. Daarom onderstaand de informatie over werken bij vorst en sneeuw voor dakdekkers en bedrijven:

Basisregels

Allereerst: niet de bouw-CAO maar de CAO voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven is van toepassing:

CAO ARTIKEL 14 – ArbeidsomstandighedenVeilig sneeuw verwijderen

Lid 9: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten bij sneeuw of ijzel of indien sprake is van een glad dak. De werkgever is in die gevallen verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.
Lid 10: De werknemer is niet verplicht zijn werkzaamheden in de buitenlucht aan te vangen dan wel voort te zetten indien sprake is van een gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius of lager. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen, tenzij sprake is van vorst-WW als gevolg van onwerkbaar weer.

Aanpak risico’s
Door vorst, sneeuw en andere weersomstandigheden kunne risico’s ontstaan voor veilig en gezond doorwerken. Op grond van artikel 5 van de Arbowet moet het (dakdekkers)bedrijf risico's inventariseren (RI&E opstellen) en maatregelen nemen om deze te beheersen. De te treffen maatregelen, dus ook die bij sneeuw en vorst, moeten zijn opgenomen in een plan van aanpak. In de SBD-toolbox ‘Veilig werken in de winter’ staan de nodige aanbevelingen, gebaseerd op de Arbocatalogus Platte daken.
Neem bij vragen contact op met de arbovoorlichters van SBD.

Onwerkbaar weer en recht op WW
Voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven kan bij vorst en sneeuw ook een beroep worden gedaan op de regeling onwerkbaar weer

 
SBD dakdekkersboekje: geactualiseerd en vertaald Afdrukken

17 december 2018

Het bekende dakdekkersboekje van SBD ‘Wat een dakdekker moet weten én moet toepassen. Gezond en veilig werken op het dak’ is geactualiseerd. Ook is het boekje vertaald naar het Engels, Hongaars, Pools en Roemeens, omdat er in Nederland steeds meer dakdekkers werkzaam zijn uit landen waar deze talen worden gesproken. Deze vertalingen zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het ESF.

Download hier het vernieuwde dakdekkersboekje:

Nederlands

English (Engels)

Polski (Pools)

Magyar (Hongaars)

Românesc (Roemeens)
 
Voorkomen van valgevaar op platte daken Afdrukken

29 november 2018

Onderstaand artikel is verschenen in het blad Bouw + Aanbesteding, nr. 15 (20-11-18), Themanummer Dak & Gevel

Vallen van hoogte is nog steeds arbeidsongevallen oorzaak nummer 1. Volgens het Arbobesluit (art. 3.16) zijn werkgevers verplicht maatregelen te treffen, ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt

Valgevaar bestaat bij de rand van het dak, bij sparingen in het dak en vallen in diepte (b.v. een liftschacht aansluitend op een parkeerdek). Er zijn verschillende manieren om valgevaar te voorkomen. De ideale situatie is een borstwering of een permanent hekwerk (minsteProfessioneel hekwerkns 1 meter hoog). Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel  op tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en – bij het ontbreken van een dakrandopstand – een kantplank. 

Indien geen borstwering of permanent hekwerk aanwezig is moet men streven naar werken met tijdelijke collectieve voorzieningen. Deze dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Zonder voorzieningen moet men op een afstand van minstens 4 meter van de dakrand blijven (de veilige zon), tenzij men is aangelijnd. Ook de opgang naar het dak moet veilig zijn!
Als de werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak.  

De arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) geven de bedrijven in de platte dakenbranche gratis advies en voorlichting over het voorkomen van valgevaar en alle andere voorkomende risico’s in de branche (zie www.sbd.nl).


 
Maandag 5 november 2018: 7e landelijke dag van de BHV Afdrukken

29 oktober 2018

DAG VAN DE BHV: besef, waardering en supportDag van de BHV
Over een week is het zover: de eerste maandag van de maand: 12.00 uur wordt het landelijk luchtalarm getest. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 5 november 2018. Deze Dag wordt landelijk alweer voor de zevende keer aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Binnen de organisaties zal er deze Dag extra aandacht zijn voor hun BHV-organisatie.

Deze Dag gaat ons allemaal aan. Het gaat over veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid is van ons allemaal. Dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV'ers! Sleutelwoorden zijn: besef, waardering, support. Waardering en support voor de BHV'er die zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander: 'Ik doe het ook voor jou!' En natuurlijk om de BHV'ers extra in het zonnetje te zetten!

Toolbox BHV voor jou
Ook in de dakbedekkingsbranche moet BHV goed geregeld zijn. En het is natuurlijk heel positief dat wij ons dit negen van de tien keer niet zo realiseren. Maar áls je er een keer mee wordt geconfronteerd, pas dán besef je de noodzaak. Daarom brengen wij hierbij onze toolbox BHV voor jou onder de aandacht.

En vergeet maandag 5 november de BHV-collega op het platte dak niet! Hij is onmisbaar!

TOOLBOX BHV VOOR JOU


 
Werken in de hitte! Afdrukken

28 mei 2018

Tot voor kort hadden we nog aangename werktemperaturen. Maar dat is inmiddels veranderd. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling? Warm en zonnig!Op grond van de Arbowet en rekening houdend met de aard van het werk moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen schuren/schaven, snijden en stoten. Het dragen van effectieve werkkleding kun je beschouwen als onderdeel van een gezonde leefstijl én het geeft het dakbedekkingsbedrijf een professionele uitstraling. Ook hier staat de ontwikkeling niet stil: denk aan shirts met ingebouwde sensor. De sensor geeft een signaal af wanneer de lichaamstemperatuur een bepaalde norm overschrijdt.

In de Arbocatalogus Platte daken staan de CAO-afspraken nader benoemd. De te nemen maatregelen en extra informatie over de risico’s staan in de handreiking voor werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfs-RI&E.

Handreiking Werken in de hitte
Toolbox UV-straling
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 39