Veilig en Gezond op het Dak
Nieuwe regels opbouw rolsteigers PDF Afdrukken E-mail

25 september 2017

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe ­regels voor de opbouw van een rolsteiger. ­Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Deze nieuwe regel­geving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.rolsteiger
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform.

Er zijn inmiddels verschillende systemen ontwikkeld, die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen, die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers

SBD-toolbox vernieuwd
Doeltreffende voorlichting en onderricht aan het personeel is een verplichting in het kader van de Arbowet (artikel 8). In de platte dakenbranche wordt vaak gebruik gemaakt van rolsteigers. Daarom is ook de SBD-toolbox Verplaatsbaar klimmateriaal (met name rolsteigers) geactualiseerd.
U kunt deze vernieuwde toolbox gebruiken voor uw toolboxmeeting. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de arbovoorlichters van SBD. Ook kunt u de arbovoorlichter in uw regio op aanvraag een toolboxmeeting laten verzorgen. In zo’n geval is het handig om hem eerst een werklocatie te laten bezoeken, zodat hij tegelijkertijd andere specifieke knelpunten/verbeterpunten kan bespreken.

 
< Vorige   Volgende >