Veilig en Gezond op het Dak
Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E PDF Afdrukken E-mail

17 mei 2017

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting, zeker als het werk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (artikel 5 Arbowet). In de platte dakenbranche is valgevaar een groot veiligheidsrisico. Het niet hebben van een RI&E kan dramatische gevolgen hebben. Onderstaande casus is hiervan een schrijnend voorbeeld. Veilig werken

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: "De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen."

Als gevolg hiervan heeft de werkgever onvoldoende voorlichting en onderricht kunnen geven en het verkeerde beschermingsmiddel ingezet. Zeker omdat het hier (risicovol) werk betrof dat moest worden uitgevoerd boven de 2,5 meter. In artikel 3.16 van het Arbobesluit staat aangegeven dat bij dit soort werk de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen, waarbij de arbeidshygiënische strategie moet worden gevolgd. De werkgever heeft deze arbeidshygiënische strategie niet gevolgd en gekozen voor een individueel beschermingsmiddel (valstopapparaat) boven een collectief beschermingsmiddel (bijv. een verreiker, zoals op getoonde foto).

Bron: www.rechtspraak.nl 

Ondersteuning SBD
Er zal dus altijd een RI&E ten grondslag moeten liggen aan het werk, zeker als dat werk de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee brengt. Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van uw bedrijfs- of project-RI&E, neem dan contact op met de arbovoorlichter van SBD in uw regio (Paul Aalders, regio noord / Ad Verhoeven, regio zuid).

 
< Vorige   Volgende >