Veilig en Gezond op het Dak
Voor de vakantie extra aandacht voor veiligheid PDF Afdrukken E-mail

19 juli 2016

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen in de bouw volgens de Inspectie SZW flink toegenomen in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. De Inspectie roept werkgevers dan ook op zo vlak voor de vakantie extra aandacht te besteden aan veiligheid.
 
Hoewel er geen officiƫle bouwvakantie is, wordt het werk op veel bouwlocaties nog even afgerond of wordt er extra hard gewerkt voor de werkzaamheden een tijdje stil komen te liggen. Het is volgens de Inspectie gebruikelijk dat het aantal ongevallen in de aanloop naar de zomervakantie oploopt, maar de procentuele groei ten opzichte van vorig jaar baart haar veel zorgen.dakkapellen in de steigers In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015.
 
Gevaarlijke bedrijfstak
De meeste ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw hebben plaatsgevonden in de algemene burgerlijke bouw en de utiliteitsbouw. Bouwvakkers die gewond raken komen in het ziekenhuis terecht, krijgen blijvend letsel of gaan dood door drie oorzaken: bij meer dan de helft van de ongevallen is de oorzaak vallen van hoogte of struikelen, bijna een kwart wordt getroffen door voorwerpen en 15% van de ongevallen komt door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats. Daardoor behoort de bouw tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken.
 
Ongelukken voorkomen door toezicht

Van alle ongevallen die de Inspectie onderzoekt, blijkt dat bij een kwart van de ongevallen geen invulling was gegeven aan het direct toezicht op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat de leidinggevende de bouwvakkers aanspreekt als hun gedrag niet rijmt met de bouwveiligheid. Bijvoorbeeld als ze hun helm niet dragen of de beschermingskap van een machine afhalen omdat dat makkelijker werkt. Extra aandacht om ongelukken te voorkomen is vooral nodig als het gaat om valbeveiliging en het correct gebruik van steigers en trappen, het voorkomen dat er voorwerpen en onderdelen van die steigers afvallen en machineveiligheid.
 
Veiligheidsregels aangescherpt
Op sommige bouwplaatsen wordt naast het Nederlands ook andere talen gesproken, waardoor er miscommunicatie kan ontstaan. Ook zijn er bouwplaatsen waar niet precies duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de werkers. Er ontbreken duidelijke samenwerkingsafspraken tussen partijen, stelt de Inspectie. Om voor duidelijkheid en transparantie te zorgen is het van belang een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen, waarin afspraken staan die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt. De bouwprocesbepalingen voor opdrachtgevers zijn recent aangescherpt door minister Asscher. Deze maand start de internetconsultatie van de Inspectie over de nieuwe verstrengde regels.

Bron: Inspectie SZW

 
< Vorige   Volgende >