Veilig en Gezond op het Dak
Veilig werken mèt en transporteren van gas PDF Afdrukken E-mail

29 oktober 2015

 

Nieuwe toolbox van SBD
Bij de voorbereiding van werkzaamheden op het dak is het ook nodig om aandacht te besteden aan het veilig werken met en transporteregasflessen stabiel!n van gas (zie ook ons websiteartikel van 1 oktober 2015 en het hierin opgenomen werkplekinspectieformulier). Het afgelopen jaar bleek tijdens de werkplekbezoeken van de arbovoorlichters van SBD dat er vaak nog onvoldoende kennis was over dit onderwerp. Hierdoor werd onveilig gewerkt, wat regelmatig oorzaak was van (bijna) ongevallen. Hoog tijd dus om over dit onderwerp de meest praktische zaken (regelgeving, beheersmaatregelen, hulpmiddelen voor de dakdekker) in een toolbox-presentatie op een rij te zetten.

Goede afspraken, instructie en toezicht noodzakelijk
Het maken van goede afspraken is van groot belang bij de aanpak van risico’s bij werken op platte daken. Dit geldt zéker voor het werken mét en transporteren van gas. Vooral omdat dit niet alleen een risico is voor de dakdekker en zijn directe collega’s, maar vaak ook voor derden. Daarnaast is het noodzakelijk dat bij samenwerken – onder andere met kraanmachinist en leveranciers van gas en (transport)hulpmiddelen – duidelijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden en gestelde eisen aan materieel en gebruik. In dit kader verwijzen we naar de Arbocatalogus Verticaal Transport, artikel 3: Werken in regie of aangenomen werk.

De toolbox Veilig werken mét en transporteren van gas kan door preventiemedewerkers in principe zelfstandig in het dakbedekkingsbedrijf worden gegeven. Belangrijk daarbij is dat vanuit de eigen bedrijfs-RI&E concreet wordt aangegeven hoe bepaalde zaken, onder andere toezicht en BHV, worden ingevuld. Indien nodig zijn de arbovoorlichters van SBD graag bereid om aanvullende ondersteuning en informatie te geven.

 
< Vorige   Volgende >