Veilig en Gezond op het Dak
Nog geen definitieve aanpak kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden PDF Afdrukken E-mail

7 oktober 2015

Uitwisselingsbijeenkomst BIKUDAK-branche en Inspectie SZW
Op 5 oktober 2015 zijn de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden met Inspectie SZW besproken. Het betreft de volgende werkzaamheden: verwijderen oude dakbedekking, opruggen van grind, boren handmatig, boren met een boorkar, vegen op betonnen ondergrond, vegen op dakbedekking (onderhoud/overlagen), grind blazen, op maat zagen dakpannen, op maat zagen tegels.
Sociale partners BIKUDAK hebben na afloop van dit overleg aan SBD de opdracht gegeven om een formeel verzoek tot aanpassinMeting vegeng van de Arbocatalogus Platte daken inzake aanpak kwartsstof op te stellen en in te dienen.

Voor alle duidelijkheid: de status van de eerder gepubliceerde beheersmaatregelen in SBD Dakmonitor 26 is dat dit een voorstel is aan Inspectie SZW.

Voorlopige conclusie CAO-partijen BIKUDAK
De uitgangspunten bij het opstellen van een definitieve brancheafspraak over aanpak kwartsstof zijn:
·        Uit de meetresultaten blijkt dat kwartsstof een serieus arbeidsrisico is en dat niets doen voor dakbedekkingsbedrijven geen optie is.
·        Dit geldt ook voor de periode die Inspectie SZW nodig heeft om de brancheafspraak te toetsen.|
·        Het minimaal beschermingsniveau van te nemen maatregelen is een half gelaatmasker P3-filter. Alleen bij vegen van bestaande dakbedekking zijn geen maatregelen nodig.

Gezien de nog ongewisse uitkomst van positieve toetsing door Inspectie SZW over de te treffen beheersmaatregelen is het verstandig de investering vooralsnog te beperken tot voor het bedrijf noodzakelijke proporties. De arbovoorlichters van SBD zijn graag bereid hierbij nader advies te geven. 

 

 
< Vorige   Volgende >