Veilig en Gezond op het Dak
Veilig werken op het dak: eerst denken dan doen! PDF Afdrukken E-mail

1 oktober 2015

Vak-Event Veilig Werkt Beter

WERKPLEKINSPECTIE voor veilig en gezond werken op platte daken

Een goed begin is het halve werk, en dus ook de basis voor veilig en gezond werken. Onderstaande handreiking bevat 5 tips voor het opstarten van werkzaamheden op platte daken. De informatie wordt toegelicht en gedemonstreerd op de beurs Veilig Werkt Beter, 6-8 oktober (Brabanthallen, Den Bosch, SBD, stand 540). Registreer hier voor gratis bezoek.

Werkvoorbereiding
Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het werk is het van het grootste belang dat de directie of bedrijfsleiding in de offerte en/of bij de opdrachtverstrekking duidelijkheid verschaft over:

·        Soort opdracht (aangenomen werk / werk op regiebasis / anders)
·        Gegevens opdrachtgever / hoofdaannemer (contactpersoon)
·        Werklocatie (inclusief zo mogelijk project-RI&E)
·        Uit te voeren werkzaamheden
·        Afspraken en verantwoordelijkheden.                                                                                           

TIP 1 Gebruik de infowijzer Voorbereidend werk uit de Arbocatalogus platte daken.
Deze bevat uitgebreide informatie over de te nemen beheersmaatregelen voor de risico’s in deze fase. Zorg vóor de start van het werk tenminste voor:
·        Goede, veilige en tijdige aanvoer van materiaal en materieel.
Let hierbij op zaken als: inzet van een kraan (certificatie), gekeurde arbeidsmiddelen en hulpmiddelen, vervoer gevaarlijke stoffen, voorkomen van fysieke belasting, weersomstandigheden.

·        Samenstelling ploeg
Welke eigen mensen worden ingezet, ZZP-er’s, onderaannemers en andere externe partijen.

TIP 2 Stel vast of het personeel beschikt over een Dakpaspoort.

Inrichting objectlocatie / werkplek
In principe zorgt de voorman vanuit zijn taakbeschrijving voor de juiste werkplekinrichting. In andere gevallen geeft de werkgever aan wie verantwoordelijk is voor de werkplekinrichting en het toezicht. Het is verstandig om bij de werkplekinrichting een checklist te gebruiken, het werkplekinspectieformulier. Download hier het werkplekinspectieformulier .  

TIP 3 Het is handig om in overleg met opdrachtgever of hoofdaannemer de werkplekinrichting te koppelen aan of af te leiden van bijvoorbeeld een project-RI&E, (deel) V&G-plan of eigen werkplekinstructie of taakrisicoanalyse uit de actuele bedrijfs-RI&E. Hiermee geeft u optimale invulling aan uw wettelijke en branche (CAO)-verplichtingen. Opgeruimde werkplek

Aan het werk (instructie en toezicht)
WERKPLEKINRICHTING NIET IN ORDE DAN NIET AAN HET WERK
Voor veilige werkvoorbereiding en werkplekinrichting organiseert de voorman een kick-off of andere instructie over het werk, inclusief het beheersen van de specifieke risico’s. Dit kan aan de hand van een werkplekinspectieformulier, maar ook doordat… (zie tip 4)

TIP 4 iedere aanwezige vakman een eigen LMRA uitvoert.
Geef ook informatie over vluchtweg, PBM en BHV. Tijdens het werk houdt de voorman toezicht op de afspraken, vooral ook bij werkonderbrekingen en pauzes, en regelt afstemming met andere vakmensen op het dak.

TIP 5 Gebruik het infoboekje van SBD ‘Wat een dakdekker moet weten en toepassen’ en het artikel RITS (Regels Instructie Toezicht en Sancties).

Opruimen en afronding van het dakwerk
Maar weinig mensen zien het eindresultaat – het dak – dat de dakdekker achterlaat. Maar door een opgeruimde werkplek en een transparante oplevering laat je naast een waterdicht afgewerkt dak ook een goede indruk achter. In overleg met de opdrachtgever kun je dit eventueel ook op beeld vastleggen en meenemen in het Dakpaspoort.

 
 
< Vorige   Volgende >