Veilig en Gezond op het Dak
Wat moet je als bedrijf allemaal regelen om veilig te werken PDF Afdrukken E-mail

10 juni 2015

Heeft u - onder andere - de volgende zaken op orde?Na soep en saté aan de slag met invullen RI&E

* Arbodoelstellingen vastgelegd
* Instructie aan jongeren, ouderen, anderstaligen enz.
* Afspraken met zzp'ers, uitzendkrachten
* Bij inkoop materiaal en materieel rekening houden met arbo-aspecten
* Bij opstellen offertes rekening houden met arbo-aspecten
* Taken rondom veilig en gezond werken schriftelijk vastgelegd
* Maatregelen en procedures voor alle voorkomende risico's vastgelegd.

Dit zijn nog maar een paar vragen uit een reeks over een groot aantal onderwerpen waarvoor elk bedrijf op grond van de Arbowet aandacht moet hebben. En wel zodanig dat u kunt aantonen dat u concreet en doelmatig zorg draagt voor veilig en gezond werken.

Brabantse dakbedekkingsbedrijven gaan aan de slag met RI&E en Dakpaspoort
Een 15-tal, voornamelijk kleine, Brabantse dakbedekkingsbedrijven maakte op dinsdag 9 juni graag en gretig gebruik van het aanbod van SBD om binnen 1,5 uur de belangrijkste vragen over veilig en gezond werken in hun bedrijven in kaart te brengen. En - nog belangrijker - in een plan van aanpak opte nemen welke maatregelen en oplossingen nog moeten worden uitgevoerd, verbeterd of vernieuwd.

Naast een basis leggen voor hun wettelijk verplichte RI&E konden deze bedrijven ook direct het Dakpaspoort downloaden en daarmee voor iedereen aantoonbaar maken hoe zij hun arbozorg en -kwaliteit hebben geregeld. 

Ook aan de slag met veilig en gezond werken? Neem contact op met SBD of kijk op www.weekvanderie.nl  

 

 


 
< Vorige   Volgende >