Veilig en Gezond op het Dak
Beleid gericht op NUL ongevallen begint met actuele en erkende RI&E PDF Afdrukken E-mail

28 mei 2015 

Anno 2015 spreken steeds meer bedrijven zich duidelijk en met concrete doelstellingen uit over de aanpak van arbeidsomstandigheden. Dit zijn door de directie ondertekende uitgangspunten – uitgewerkte maatregelen ter beheersing van voorkomende risico’s – voor alle processen en medewerkers in het bedrijf. Meestal gecompleteerd met een uitgebreid trainingsaanbod en een strikt handhavingsbeleid: de optimale vorm van zelfregulering (meer informatie: www.zeroaccidents.nl).

Vakbekwaam en Veilig op het dak met Dakpaspoort en RI&Emet Dakpaspoort het dak op
Deze zomer kunnen bedrijven in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche door het aanvragen van het Dakpaspoort (www.dakpaspoort.nl) extra invulling geven aan hun zorgplicht op basis van de Arbowet. Met het Dakpaspoort kunnen zij tevens opdrachtgevers, personeel en andere relaties aantonen dat zij zich houden aan de branche-afspraken met betrekking tot arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.

Actuele en erkende RI&E: basis voor verstrekken Dakpaspoort aan bedrijven
Het aanvragen van een Dakpaspoort op zich is al een belangrijke stap. De volgende stap is er voor te zorgen dat je via de RI&E de wettelijke en branche-afspraken inzake vakbekwaamheid en veiligheid invult. De afgelopen jaren heeft circa 55% van de bedrijven dit gedaan. Voor hen bestaat de aanvraag uit een simpele verstrekking van al aanwezige gegevens aan de databeheerder Dakpaspoort. Na verificatie van de gegevens kunnen ze hun RI&E delen met alle belanghebbenden. De RI&E is overigens de basis voor VCA en – actief uitgevoerd – hieraan in feite volwaardig.   

Opstellen of updaten RI&E: met model RI&E Platte daken

Voor de circa 45% bedrijven die denken dat hun RI&E niet meer actueel is, heeft SBD deze zomer een extra service: ondersteuning door de arbovoorlichters bij het invullen van de digitale branche RI&E (zie ook ons websiteartikel van 23 april). Het instrument is ook te vinden op www.RIE.nl (zoekingang: instrumenten -> bouwnijverheid -> Platte daken 2015). Na registratie (invullen e-mailadres en aanmaken wachtwoord) volgen enkele aanwijzingen voor het gebruik van de model RI&E. Om de RI&E goed voorbereid in te vullen raden wij u aan eerst gebruik te maken van de optie om de lijst met alle risico’s uit te printen. Mocht een bedrijf de gevraagde oplossing bij een bepaald risico niet voorhanden hebben, dan is deze in de RI&E veelal te vinden via de link naar de informatieweek van de RI&Ewijzers in de Arbocatalogus Platte daken. Of vraag de arbovoorlichters van SBD om informatie en ondersteuning. Zij staan graag voor u klaar!

Week van de RI&E
SBD is één van de vele organisaties die deelnemen aan de week van de RI&E (15-19 juni 2015). U kunt die week de arbovoorlichters Paul Aalders en Ad Verhoeven benaderen voor een advies, training of workshop over de RI&E Platte daken en het Dakpaspoort. Op dinsdag 9 juni wordt in de regio Eindhoven een pilot uitgevoerd van de workshop Opstellen RI&E en aanvragen dakpaspoort. Deze pilot vindt plaats in het kader van de roadshow Duurzaam dakwerk, onderdeel van het sectorplan BIKUDAK.

 
 
< Vorige   Volgende >