Veilig en Gezond op het Dak
Brandveilig werken op daken PDF Afdrukken E-mail

7 mei 2015

Een van de risico’s bij het werken als dakdekker is brandgevaar. Het werken met een brander, föhn en hete bitumen kan leiden tot brandwonden. Ook kan brand ontstaan door het gebruik van een brander of föhn in combinatie met brandbare materialen, of na het aanbrengen van (licht) ontvlambare producten. Om dit te voorkomen is brandpreventie verplicht bij werkzaamheden met:brandveilig werken!
-      Open vuur
-      Föhnen

Brancheafspraak
De preventieve maatregelen staan in de cao BIKUDAK (artikel 14, lid 1, onderdeel Arbocatalogus Platte daken). Door invulling van deze brancheafspraken handelt het bedrijf conform de Arbowet (artikel 5) om risico’s optimaal te beheersen:
·        2 ABC blussers van 12 kg per werkplek
·        branddekens c.q. blusdekens
·        2 ABC blussers van 12 kg extra bij bitumenketel (of bluspoeder)

Aanbevelingen: hou koelgel, een emmer schoon water en mobiele telefoon (voor hulp bij nood) bij de hand.

Brandblussers:

·        moeten gekeurd en verzegeld zijn;
·        moeten worden geplaatst op een goed zichtbare, goed bereikbare plaats, zo dicht mogelijk bij de werkplek.

De letters A, B, en C staan voor brandbaarheidsklassen:
A: branden van vaste stoffen van hoofdzakelijk organische oorsprong die in het algemeen onder gloeivorming verbranden.
B: branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen.
C: branden van gassen.

Op werkplekken waar werkzaamheden met brandrisico worden uitgevoerd, moet elke medewerker altijd minimaal twee ABC-brandblussers (van 12 kg) kunnen zien. Deze brandblussers moeten op hetzelfde dakvlak staan (de werkplek genoemd). De kortste weg naar de brandblussers moet veilig, ononderbroken en obstakelvrij zijn. Tot maximaal drie werkplekken op een dak mogen gebruik maken van dezelfde brandblussers.De brandblussers moeten betrouwbaar zijn voor wat betreft de werking en regelmatig (minimaal 1x per jaar) worden beoordeeld, gekeurd en altijd goed onderhouden.
Ook medewerkers die op hetzelfde project (dak)werkzaamheden zonder brandrisico verrichten, vallen onder deze regel. Ze moeten hulp kunnen verlenen bij calamiteiten c.q. onderdeel zijn van het V&G-plan / BHV-plan.

Let op: in een verzekeringspolis kunnen andere voorwaarden dan de bovengenoemde staan. Dat zijn echter minimale regels, gericht op het voorkomen van aansprakelijkheid.

 
 
< Vorige   Volgende >