Veilig en Gezond op het Dak
Doekle Terpstra lanceert digitaal Dakpaspoort! PDF Afdrukken E-mail

16 april 2015

Op dinsdag 21 april 2015 presenteren sociale partners in de platte dakenbranche in Nieuwegein een opvallend nieuw arbeidsmarktinstrument: het digitaal Dakpaspoort. Dit vakpaspoort voor werkgevers, werknemers en flexkrachten in de BIKUDAK (Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbranche) is een online tool (een app) om eerlijk, vakbekwaam en veilig werken te bevorderen en te borgen.

Innovatief arbeidsmarktinstrument
De platte dakenbranche heeft, net als veel andere sectoren, te maken met een snel veranderende arbeidsmarkt. Ook in deze branche staan de uitvoerende branche-instituties onder druk vanwege het toenemende aantal zzp’ers, branchevervaging en een vlucht naar andere cao’s. Deze ontwikkelingen zijn al een aantal jaren gaande. Daarom is in het sectorplan BIKUDAK een bijzondere en innovatieve maatregel opgenomen: de ontwikkeling van het Dakpaspoort. Met deze online tool wil de branche een eenduidig en transparant arbeidsmarktbeleid creëren dat toegankelijk is voor alle personen en bedrijven die in de sector actief zijn.  

BIKUDAK toekomstbestendig

Met het Dakpaspoort kan de houder zich via een smartphone-app online identificeren en aantonen dat hij/zij voldoet aan alle wettelijke regels en brancheafspraken, met name op het gebied van vakbekwaamheid en veiligheid. De houders van het Dakpaspoort krijgen directe toegang tot de bedrijfstakeigen regelingen, inclusief subsidies. Met de introductie van het Dakpaspoort geeft de branche ook invulling aan de wens van de terugtredende overheid om een systeem van zelfregulering in te richten.

De inzet van het Dakpaspoort moet worden gezien in samenhang met de andere maatregelen uit het sectorplan BIKUDAK. Niet alleen kunnen dakdekkers en bedrijven de tool dagelijks benutten voor communicatie en het werken aan betere en eerlijker verhoudingen, het biedt de branche ook een uitstekende mogelijkheid om de bedrijfstakeigen regelingen – in feite de cao afspraken – beter te communiceren, te administreren en te handhaven.  

Lancering
Op dinsdag 21 april 2015 lanceert Doekle Terpstra samen met sociale partners BIKUDAK de eerste Dakpaspoorten. De oud CNV-voorman is tegenwoordig voorzitter van het Techniekpact. Doel van het pact is de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. De platte dakenbranche werkt daar ook hard aan (gewend als we zijn om zaken op een hoger niveau te brengen).

Met de lancering is de ontwikkelingsfase van het Dakpaspoort afgerond. Begin mei start de implementatie met een introductie- en informatiecampagne, die ook te volgen zal zijn via www.dakpaspoort.nl

 
 
< Vorige   Volgende >