Veilig en Gezond op het Dak
Ziekteverzuim en ongevallen dakdekkers 2014 PDF Afdrukken E-mail

29 januari 2015 

Wie weet hoe het zit?
Met het jaar 2014 achter ons, informeren bedrijven en instanties regelmatig bij het SBD-bureau naar het aantal dakdekkers in 2014 en het ongeval- en/of ziekteverzuimpercentage. Vaak vraagt men ook aanvullende gegevens (zoals aard en oorzaak ongeval/ziekte). Branche-informatie die we graag zouden leveren, maar die er niet is. En dat ondanks de wettelijke verplichting (Arbowet artikel 9) voor bedrijven tot melding en registratie van arbeidsongevallen en (beroeps)ziekten. Van groot belang is dat bedrijven deze informatie in hun RI&E plan van aanpak gebruiken om doelgericht de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Arbobalans 2014
Er is al veel informatie beschikbaar over de arbeidsomstandigheden in de platte dakenbranche. Bijvoorbeeld de rapportages van de arbovoorlichters over de object- en bedrijfsbezoeken; de resultaatanalyse van de periodiek medische keuring vorig jaar (in het kader van project Allemaal dalooproutektoppers 2); en deelname aan de verplichte cao-cursus ‘Gezond en veilig werken op het dak’. Deze gegevens kunnen we vergelijken met de verzamelde informatie uit alle sectoren in Nederland in het jaarlijkse TNO-rapport Arbobalans. Zo krijgen we een indicatie van de belangrijkste oorzaken (risico’s, andere factoren) van ongevallen en ziekte in onze branche. 

Kenmerken

De informatiebrij geeft ons enkele handvaten om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ligt de laatste jaren rond 4%. In de bouw is dit ca. 5%, maar in de dakbedekkingsbranche is dat 6%. In het terugdringen van het ziekteverzuim valt dus nog veel winst te behalen. Zeker als je weet dat in de bouw- en dakbedekkingsbranche circa 60% van het verzuim werkgerelateerd is. In onze branche blijken klachten aan het bewegingsapparaat de grootste veroorzaker van ziekteverzuim te zijn. Een situatie die helaas met de vergrijzing van het personeelsbestand verslechterd. Anderzijds scoort de groep jongeren weer hoger in ongevallencijfers.

Achterliggende oorzaken
Met alleen kijken naar de cijfers kunnen we de problemen niet oplossen. Inmiddels zijn er diepgaandere analyses, zoals het programma story-builder, die de achterliggende oorzaken voor een ongeval onderzoeken. Vaak zijn er meerdere factoren in het geding. Maar als het gaat om preventie is een cruciale rol weggelegd voor management/bedrijfsleiding. Dit blijkt uit de bevindingen bij de door Inspectie SZW onderzochte ongevallen: 

(1) onvoldoende motivatie en alertheid op mogelijke gevaren en veiligheidsbewustzijn;

(2) onvoldoende geschiktheid en gebruik materieel en arbeidsmiddelen;

(3) onvoldoende organisatie en planning.

De bedrijfsleiding speelt bij al deze zaken een grote rol. Verder blijkt dat bedrijven die over een actuele RI&E beschikken betere preventieve maatregelen nemen.

Dakdekkers veiliger en gezonder aan het werk in 2015
Terugkomend op het begin van dit artikel. Eind 2014 hebben we 370 dakbedekkingsbedrijven die onder de cao BIKUDAK vallen. Deze hebben samen 2275 dakdekkers en 750 UTA-werknemers in dienst en schakelen zo’n 750 zzp’ers in als onderaannemer. Maar als er iemand van een dak afvalt (ongeacht beroep of werksituatie) wijst men al snel naar de dakdekker. Dit geldt ook bij een dakbrand. Maar al te vaak blijkt het echter om heel andere beroepsgroepen te gaan, die ook steeds vaker op het dak zijn te vinden.
Willen we in 2015 én veiliger én gezonder werken én extra geld verdienen dan kan dat! Begin met de ongeval- en verzuimcijfers in het eigen bedrijf. En stem daar dan de maatregelen op af. De BIKUDAK-branche en SBD kunnen bedrijven hierbij met diverse maatregelen uit het sectorplan BIKUDAK ondersteunen.

 
 
< Vorige   Volgende >