Veilig en Gezond op het Dak
In het stof, over de dakrand of door de rug gaan PDF Afdrukken E-mail

10 september 2014

 

Dit zijn enkele onderwerpen tijdens de komende regiotoer van SBD. Van 16 september tot en met 16 oktober geven wij op 10 locaties nadere uitleg met mogelijkheid tot discussie over de verbetering van arbeidsomstandigheden bij het werken op platte daken.

Download hier de uitnodiging , het programma en het aanmeldformulier . Deelname is gratis.

Nieuws tijdens de regiotoer SBD
Nieuwe brancheafspraak aanpak valgevaar

Als onderdeel van de nieuwe Arbocatalogus Platte daken gaan we nader in op de veranderingen bij de aanpak valgevaar; onder andere de hoogte waarop voorzieningen zijn vereist en de beperkingen voor aangelijnd werken op platte daken. Natuurlijk komen ook andere risico's aan bod, zoals fysieke belasting. Een sterke rug blijft immers voor dakdekkers van belang.

Uitkomst stofmetingen bij meest voorkomende werkzaamheden op platte dakenstofmeting
De afgelopen maanden is in de dakenbranche volop gediscussieerd over de vraag of voor werkzaamheden met het risico van stof  -  die al jaren zonder allerlei maatregelen werden uitgevoerd  - nu ook strikte voorzieningen nodig zijn. De wettelijke normen zijn duidelijk en ook voor dakdekkers van toepassing. Maar om specifiek aan te geven welke maatregelen je moet treffen zonder dat er sprake is van 'maanmannetjes' op het dak, heeft SBD op 3 september 2014 metingen laten verrichten bij 3 meest voorkomende werkzaamheden. Namelijk: vegen, boren, grint afzuigen/blazen. De uitkomsten van de metingen ten opzichte van de wettelijke norm en de daarbij te nemen maatregelen worden tijdens de regiotoer gepresenteerd.

Uitvoering maatregelen sectorplan BIKUDAK gestart
Begin deze maand is TECTUM gestart met het werven van nieuwe leerlingen voor startkwalificatie dakdekker (BBL2). Hierbij is van belang dat bedrijven die een leerling willen plaatsen  - op basis van de instroomregeling in het sectorplan BIKUDAK - in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage van € 400 per maand.
Meer informatie over en aanmelding voor deze regeling kan op korte termijn via de nieuwe website www.vakpaspoortbikudak.nl. Naast informatie over de instroommaatregel BBL 2 komt daar ook informatie over aanmelding/deelname arboscholing, deelname werkvermogen scan, toepassing RI&E BIKUDAK-bedrijven en andere thema's uit het sectorplan BIKUDAK. Zie ook www.TECTUM.nl

Meer hierover ook in de SBD Dakmonitor nr. 24, die 12 september 2014 uitkomt.  

 

 

 
< Vorige   Volgende >