Veilig en Gezond op het Dak
Meer klachten over te zwaar werk in de bouw PDF Afdrukken E-mail

17 juli 2014

Arbouw waarschuwt aannemers
Ruim 70 procent van de werknemers op de bouwplaats ervaart zijn werk als lichamelijk inspannend. Bijna de helft van de bouwvakkers moet regelmatig zware lasten verplaatsen. Meer dan een derde heeft klachten aan het bewegingsapparaat.

Arbouw-directeur Jan Warning kijkt op van de cijfers, die gebaseerd zijn op ruim 26.000 periodiek medische onderzoeken (pago's) in de bouzwaar werk!w, infra en afbouw. '"Deze trend staat in schril contrast met het toegenomen aantal hulpmiddelen en andere arbovriendelijke werkmethoden", zegt hij. Volgens Warning zijn er niettemin verklaringen voor het toenemend aantal klachten. Zo hebben arbovriendelijke methoden voor lichamelijke verlichting gezorgd, maar ook het werktempo opgevoerd. Daarnaast stijgt op de bouwplaats het aandeel ouderen, waarvan bekend is dat ze vaker kampen met lichamelijke klachten. "Ook is het bouwpersoneel zich de afgelopen jaren veel bewuster geworden van de risico's. Dit toegenomen risicobesef kan een reden zijn om het werk als zwaar te betitelen." Warning waarschuwt aannemers: "Werkgevers moeten met deze cijfers serieus aan de slag, want zwaar werk is van alle factoren de grootste veroorzaker van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid." Met name kleine bouwbedrijven moeten op hun tellen gaan passen, benadrukt de Arbouw-directeur. "In deze bedrijven is het percentage werknemers dat zware werkzaamheden uitvoert zelfs nog hoger. Het verzuim is bij deze ondernemingen ruim drie keer zo hoog als bij bedrijven met meer dan honderd werknemers." Uit het onderzoek van Arbouw blijkt dat bouwvakkers ook relatief veel klachten hebben over lawaai, tocht, stof en kou. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vaak wel beschikbaar, maar worden lang niet altijd gebruikt. Positief is dat het verzuim als gevolg van een ongeluk met 30 procent is gedaald ten opzichte van acht jaar geleden. Ook is het aantal zware rokers en drinkers fors afgenomen.

Situatie dakdekkers: uitkomsten pilot TopFit4TheJob

logo ESFOp dit moment is nog niet exact bekend in hoeverre zwaar werk voor dakdekkers verschilt met dat andere bouwberoepen. Er wordt gewerkt aan een centraal monitorsysteem, vergelijkbaar met dat in de bouw. Dit voorjaar is gestart met de ontwikkeling van dit nieuwe monitorsysteem. Daarin komen, naast de uitkomsten van periodieke medische keuringen, ook gegevens over leefstijl en arbo-organisatie. De uitkomsten van het monitorsysteem voor dakdekkers moet de basis worden voor een werkvermogenscan, door werkgevers en dakdekkers samen toe te passen in de bedrijven. Het grote voordeel hiervan zal zijn dat er veel meer bewust en gericht aandacht komt voor de risico’s, waaronder fysieke belasting, stof, lawaai. Na de zomer zullen de uitkomsten van deze pilot als onderdeel van het ESF E project Allemaal daktoppers 2 worden gepresenteerd.

 
 
< Vorige   Volgende >