Veilig en Gezond op het Dak
Telefoneren op het dak een risico? PDF Afdrukken E-mail

31 maart 2014

 

De afgelopen maanden ontvingen we in contacten met dakdekkers een aantal keren de vraag of er in de Arbocatalogus Platte daken ook regels staan over telefoongebruik op het dak. Het antwoord is simpel: telefoneren op zich is niet gevaarlijk. Maar net als bij autorijden is het niet verstandig dat je telefoneert op plaatsen waar je al je aandacht nodig hebt om veilig te werken of een dakinspectie uit te voeren. Ook zijn er locaties, zoals bijvoorbeeld in de petrochemie, waar de opdrachtgever kan bepalen dat telefoongebruik vanwege explosiegevaar niet is toegestaan.

Algemeen aanvaard communicatiemiddel
Een telefoon of iPad op het dak kan zelfs heel nuttig zijn. Bijvoorbeeld voor het doorgeven en doornemen van instructies, of als fototoestel voor het vastleggen van wijzigingen in de opdracht en de condities van het dak. Het is waar, telefoneren kan soms gevaarlijk zijn. Als je bijvoorbeeld aan het branden bent of onbeveiligd aan de dakrand staat. Maar het gaat dan niet zozeer om het telefoneren maar veel meer om de werkTelefoneer op een veilig dakplek. Op een goed beveiligde werkplek (tegen valgevaar en doorvallen) kun je veilig werken en indien nodig ook telefoneren. In de algemene instructie wordt ook aangegeven dat bij gevaarlijk werk, zoals branden, direct valgevaar, of beklimmen van een ladder extra alertheid en concentratie geboden is. Het spreekt voor zich dat je dan je telefoon uitzet of niet gebruikt. Als het bedrijf het nodig vindt kun je hier een regel van maken. Maar besef dat je hem dan ook moet handhaven.

In de Arbocatalogus wordt overigens wel aandacht besteed aan de telefoon. Maar dat betreft een beschrijving van de risico's verbonden aan veelvuldige blootstelling aan beeldschermwerk. Daarbij is vooralsnog vastgesteld dat hiervoor bij de telefoon geen regels en voorzieningen nodig zijn. Hetzelfde geldt overigens voor het risico van straling bij telefoongebruik.

Hoe ver moet je gaan?
Als het goed is zijn dakdekkers geïnstrueerd over allerlei zaken en werkprocessen die op basis van ervaringen in het bedrijf risico’s met zich mee kunnen brengen. Denk aan de regel dat je de bedrijfsbus als een goed huisvader moet gebruiken. En kantine en toilet schoon moet achterlaten. Maar wat je zelden in bedrijfsinstructies ziet staan is dat je een balpen niet als steekwapen mag gebruiken. Of dat je urenbriefjes of bedrijfsinstructies niet als toiletpapier moet gebruiken of er scheldnamen voor je baas op noteert en vervolgens op internet zet. Sommige dingen doe je gewoon niet, die spreken immers voor zich.

Niet in RI&E, wél in arbeidsreglement
Omdat telefoon en telefoneren op zich geen risico met zich mee hoeft te brengen, kan het wellicht om andere redenen nodig zijn dat het bedrijf afspraken over telefoongebruik vastlegt, bijvoorbeeld in een arbeidsreglement. In het model arbeidsreglement BIKUDAK (CAO bijlage IV) wordt daar in artikel 14 aandacht aan besteed. Het gaat dan om de kosten van telefoongesprekken in werktijd. En de (spoedeisende) aard van deze gesprekken. Mits in overleg met de werknemers, kun je hier ook andere spelregels en voorwaarden voor telefoongebruik opnemen.

Tenslotte: meer voordelen dan gevaren
Bijna elk dakbedekkingsbedrijf gaat er tegenwoordig van uit dat haar (voorman) dakdekkers beschikken over een mobiele telefoon (smartphone). In geval van nood kunnen ze dan snel adequate hulp regelen. Vooral in situaties waar sprake is van alleen werken is de telefoon van groot belang. Zie hiervoor de richtlijnen (onderdeel van afspraken in de Arbocatalogus Platte daken).

Duidelijk is dat de moderne mobiele telefoon een uitstekend hulpmiddel is, te gebruiken bij zowel preventie, instructie, als bij BHV op platte daken. En is op een veilig dak dus zonder risico te gebruiken!

 
 
< Vorige   Volgende >